Forse huurstijging voor clubs op sportparken in heel de gemeente

STEENBERGEN – De huur voor de gebruikers van de sportparken in de gemeente Steenbergen wordt door de bank genomen 2,5 keer zo hoog als momenteel het geval is. Dat blijkt uit een voorstel van B en W aan de raad over de beoogde bezuiniging van 55.000 euro op de jaarlijkse exploitatielasten van de buitensportaccommodaties.

Momenteel betalen vv Dinteloord, Divo, NVS, Val Aan, SC Kruisland, SC Welberg, vv Steenbergen en sv Diomedon samen ruim 18.000 euro per jaar voor het gebruik van de sportparken in Steenbergen, Dinteloord, Nieuw-Vossemeer, De Heen, Kruisland en Welberg.

De voorgestelde huurverhoging betekent dat zij voortaan bijna 46.000 euro moeten ophoesten. Aanvankelijk dreigde dit bedrag zelfs op een kleine 74.000 euro uit te komen, maar met zelfwerkzaamheid op het gebied van onderhoud kunnen de genoemde verenigingen het verschil ‘terugverdienen’. Een alternatief is dat zij de contributie voor hun leden verhogen.

Uit overleg tussen de gemeente en de clubs werd de afgelopen tijd duidelijk dat de sportverenigingen, begrijpelijk, bepaald niet juichend tegenover de voorgenomen huurverhogingen staan.

Waar de meeste clubs ongeveer met een verdubbeling van de prijs te maken krijgen, moet vv Steenbergen het diepst in de buidel tasten. In haar situatie stijgt de huur van 3545 euro naar 9381 euro per jaar.

Bedoeling is overigens dat de gemeente in juni opnieuw met alle betrokken clubs in overleg treedt, om toekomstige beheersvormen onder de loep te nemen die financieel wellicht een beter perspectief bieden.