‘Floraplein goed zoals het is’

STEENBERGEN – Onderzoek naar de toekomstige inrichting en het gebruik van het Floraplein heeft uitgewezen dat zowel omwonenden als belanghebbenden alles liever houden zoals het nu is. Wel vragen zij aandacht voor de overlast en de veiligheid.

Een groen Floraplein, waar kinderen lekker kunnen voetballen en op gezette tijden een evenement plaatsvindt, dat heeft de voorkeur van de overgrote meerderheid van degenen die hebben meegewerkt aan het onderzoek van de werkgroep ‘Fijn Floraplein’.

Die kwam eind 2014 voort uit een informatiebijeenkomst van de Stadsraad Steenbergen over de locatie, die volgens dit orgaan wel een oppepper kon gebruiken, met name ten bate van de jeugd. Gedacht werd bijvoorbeeld aan de realisatie van een verzonken, betonnen ondergrond, door het jaar heen te gebruiken als sportplaats, maar ook als verkeersplein voor de scholen en bij vorst in de winter als ijsbaan.

De werkgroep ‘Fijn Floraplein’ vond het beter om eerst een onafhankelijke enquête in te stellen, onder direct omwonenden en buurtbewoners. Daarvoor namen studenten van de Hogeschool Rotterdam in de arm. Ook belanghebbenden, zoals de Jumbo, de wijkagent, de Gummarusschool, ’t R@velijn en de ambulante handelaren op het Floraplein werden om hun mening gevraagd.

De animo voor de enquête viel de inmiddels opgeheven werkgroep een nogal tegen, waaruit men de conclusie heeft getrokken dat het gros van de mensen in de omgeving van het Floraplein simpelweg tevreden is over de bestaande situatie. Waarbij aangetekend dat het door menigeen op prijs zou worden gesteld wanneer er meer verlichting komt en/of dat de wijkagent wat vaker een oogje in het zeil houdt. Bij de politie zijn, zo bleek ook uit het onderzoek, echter nauwelijks klachten van overlast bekend. Aan degenen die overlast ervaren derhalve het devies om dit voortaan wel te melden.

De scholen hebben daarnaast nog kenbaar gemaakt dat zij het Floraplein wel zouden willen gebruiken voor hun sportactiviteiten en uit de enquête kwam ook nog naar voren dat eenrichtingsverkeer voor de Jumbo wellicht een verbetering zou kunnen zijn.