‘Fabrieksdijk 6’ feestelijk heropend

STEENBERGEN – De wethouders Cor van Geel en Cors Zijlmans hebben vanmiddag de officiële heropening verricht van ‘Fabrieksdijk 6’, het pand waar onder de vlag van Vraagwijzer nu vrijwel alle denkbare instanties zijn ondergebracht die hulp en ondersteuning bieden aan inwoners die dat nodig hebben.

De verbouwing die aan de heropening van de locatie voorafging, was geen overbodige luxe, want sinds een groot aantal zorgtaken van het Rijk werden overgeheveld aan de gemeente(n), kreeg ‘Fabrieksdijk 6’ steeds meer gebruikers.

Inmiddels zijn er maar liefst zeven spreekkamers en 24 werkplekken gerealiseerd, voor de medewerkers van o.a. de gemeente, Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen, Regionaal Bureau Leerplicht, Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal, Kruisvereniging West-Brabant, tante Louise en het maatschappeliujk werk van WijZijn.

De namen van alle partners prijken op een bord bij de ingang, dat door de beide wethouders ter gelegenheid van de heropening werd onthuld.

Hoewel hij het nog altijd niet eens is met de manier waarop de transitie in het sociaal domein, van de rijksoverheid naar de gemeente(n) is verlopen, stelde Van Geel dat in ieder geval de gemeente Steenbergen wel betere zorg biedt aan haar inwoners, dan voorheen het geval was toen alles nog vanuit Den Haag en de provincie werd geregeld.

,,Zeker een kleinere gemeente zoals wij staat immers dichtbij de bevolking en kan zodoende maatwerk, dus het juiste pakket aan zorg leveren dat mensen nodig hebben.’’ Daarbij prees hij de samenwerking met alle partijen die nu onder één hetzelfde dak zitten en zich inzetten om de Steenbergse bevolking met raad en daad bij te staan.

,,Een laagdrempelige voorziening voor alle inwoners, waar iedereen z’n verhaal maar één keer hoeft te vertellen om de juiste hulp te krijgen,’’ aldus coördinator Peter Dercks van Vraagwijzer.