Exploitant gezocht die jachthaven smoel kan geven

STEENBERGEN – De gemeente gaat in de eerste helft van volgend jaar op zoek naar een exploitant die de jachthaven van Steenbergen gedurende 30 jaar in erfpacht wil beheren en vooral ook kan ontwikkelen tot een aantrekkelijke ‘recreatieve poort’ naar zowel het water als het achterland in de omgeving.

Het Programma van Eisen waaraan gegadigden moeten voldoen werd deze week besproken in de vergadering van de commissie Ruimte & Economie. In grote lijnen bleken de raadspartijen zich wel te kunnen vinden in de aanpak van het college, dat echter het verzoek kreeg om ‘de politiek’ op de hoogte te houden van de aanbiedingen.

Het hoogste bod is voor de fracties niet zaligmakend. Liever doen zij zaken met een ondernemers die de jachthaven – op een voor de gemeente minimaal kostendekkende manier – echt ‘smoel’ weet te geven.

'Samen tot de beste oplossing komen'

Wethouder Miriam Termeer kreeg daarom ook de boodschap mee om ook de mogelijkheden tot ontwikkeling van de openbare ruimte en de bestaande bebouwing in het havengebied nadrukkelijk in het aanbestedingsproces te betrekken. ,,We moeten sowieso in overleg met de kandidaten tot de beste oplossingen zien te komen,’’ stelde Termeer, wetende dat een jachthaven van deze omvang nog niet zo eenvoudig rendabel te maken valt.

Momenteel zijn er ongeveer 100 ligplaatsen, dat moeten er minimaal 80 blijven, maar voor een gezonde exploitatie zijn eigenlijk minstens 200 ligplaatsen vereist.

Uitsterfconstructie voor vaste bewoners

In het Programma van Eisen is derhalve niet alles helemaal dichtgetimmerd, zodat belangstellenden gelegenheid krijgen om hun eigen invulling aan de jachthaven te geven. Wel hebben B en W al vastgelegd dat er een uitsterfconstructie komt voor de permanente bewoning van schepen.

Uiterlijk 1 januari 2017 wordt dit niet meer gedoogd, tot grote teleurstelling van de huidige acht bewoners, die van mening zijn dat hun aanwezigheid de levendigheid, veiligheid, gebondenheid en sociale controle in het havengebied bevordert.

Namens de betrokkenen vroeg Aad Seesing de commissie om soepeler om te gaan met de vaste havenbewoners. Hij kreeg echter alleen bijval van raadslid Rien van Zundert (Steenbergen Anders). Wethouder Termeer maakte duidelijk dat juridisch gezien een uitsterfperiode van drie jaar de beste optie is om überhaupt ooit een einde te kunnen maken aan de permanente bewoning van schepen.

De Schapenput

Als het Programma van Eisen donderdag 19 december definitief door de gemeenteraad is vastgesteld, kunnen in het eerste kwartaal van 2014 de aanbestedingsdocumenten in orde worden gemaakt, waarna in het tweede kwartaal de aanbestedings- en gunningsprocedure wordt doorlopen. Vervolgens wordt de overdracht voorbereid, teneinde de exploitatie op 1 januari 2015 te kunnen overdragen.

In afwachting hiervan is het tijdelijke contract met huidige beheerder, de Heense jachthaven De Schapenput, met een jaar verlengd. Havenmeester Dirk-Jan van Weezel geeft desgevraagd te kennen zeker geïnteresseerd te zijn om een gooi te doen naar de exploitatie voor de komende dertig jaar.