Ewout van den Berg stopt na 12 jaar als CDA-voorzitter “We leven in een maatschappij waar onzekerheid regeert”

STEENBERGEN – We spreken Ewout van den Berg (49) in een vreemde tijd. Aanleiding voor het interview is dat hij na 12 jaar voorzitterschap bij het CDA Steenbergen het stokje doorgeeft aan zijn opvolger Willem Meijer, maar omdat in korte tijd de dagelijkse realiteit vanwege de coronacrisis compleet is veranderd, trekken we gesprek wat breder.

 • Deze crisis raakt jou als ondernemer: je bent mede-eigenaar van Hotel Brasserie De Kaai en kindercentrum Le Garage. Wat zijn de gevolgen voor jou op dit moment?
  “De brasserie is gesloten en voor de hotelkamers regent het afzeggingen. Logisch, dat zijn voornamelijk gasten die een kamer hebben geboekt vanwege een bruiloft of training, en dat gaat allemaal niet door. Bij de brasserie maken we van de nood een deugd door het restaurant een opknapbeurt te geven. We zijn inmiddels al vier jaar, 365 dagen per jaar open. Maar ik maak er ook geen geheim van dat we gebruik maken van de regelingen van de Rijksoverheid om de pijn te verzachten.
  Bij de kinderopvang zitten momenteel maar 20 kinderen, in plaats van 200.
 • Zou deze coronacrisis ook de komst van het nieuwe hotel langs de A4, een mogelijke grote concurrent, kunnen tegenhouden?”
  “Ik plaats sowieso mijn vraagtekens bij de komst van dat hotel, omdat de plannen in Bergen op Zoom volgens mij nog niet zijn af geserveerd. En in de huidige situatie waarbij de financiële markt onder druk staat, zie ik het er helemaal niet van komen.
  Tja, dat is voor ons natuurlijk een plezierige bijkomstigheid.”
 • Je bent econoom en financieel adviseur. Hoe zie jij de invloed van de coronacrisis op de economie?
  “Mijns inziens is corona niet de oorzaak, maar de aanleiding. Ik bedoel daarmee dat als het niet dit virus was geweest, er ongetwijfeld iets anders was gekomen waardoor de economie zou gaan afkoelen. Dat is normaal na een aantal jaren hoogconjunctuur. Hetzelfde gebeurde in 2001 toen na 9/11 alles kelderde. Ik geloof dat er paralellen te trekken zijn: mensen zijn voortdurend onzeker. Eerst vanwege terrorisme, toen vanwege het klimaat en nu is er een virus dat zich over de wereld verspreid. Er is zo weinig geloof in de natuur en de volmaaktheid van de schepping. De angst voor het virus is vanzelfsprekend terecht, maar je merkt dat iedereen heel gespannen is.”
 • Hier spreekt natuurlijk een echte CDA’er. Wordt het verschil tussen gelovigen en niet-gelovigen in een tijd als deze duidelijker?
  Aarzelend: “Misschien wel. Geloof, hoop en liefde zijn prominente woorden bij het CDA. We zijn nu beland in een samenleving vol onzekerheid en dat is verdrietig.”
 • Zouden deze waarden wat jou betreft door de raadsleden van het CDA meer moeten worden uitgedragen?
  “Ze mogen zich inderdaad wel wat meer profileren. CDA-politici proberen met name te verbinden en vriendschappen op te bouwen en dat is ook goed. Maar soms mag het wel wat uitgesprokener.”
 • Zelf ben je niet bang om de knuppel in het hoenderhok te gooien, zoals toen je afgelopen september suggereerde dat Steenbergen zich maar moest afscheiden van Brabant vanwege de houding van de provincie betreffende de windmolens.
  “Dat was meer om de Steenbergse politiek wakker te schudden. Het was mooi geweest als de partijpolitiek even opzij was gezet en alle contacten gezamenlijk zouden zijn ingezet op het provinciehuis. Dat vind ik wel een gemiste kans.”
 • Wat vind je in het algemeen van het functioneren van de gemeenteraad op dit moment?
  “Het gaat stukken beter dan voorheen. Tot 2010 was de Steenbergse politiek continu een chaos, maar gelukkig gunnen de partijen elkaar steeds meer en is het minder pootje lichten. Aan die politieke spelletjes heb ik een hekel. Het vooruitkijken en besturen: dat vind ik het leukste aan de politiek.”
 • Nu stop je na 12 jaar voorzitter te zijn geweest van het CDA Steenbergen. In die tijd heb je meegewerkt aan meerdere verkiezingsprogramma’s, kandidatenlijsten en coalitievormingen. Waarom toch niet wat langer blijven om die ervaring te kunnen benutten?
  “Het zou wel vreemd zijn als ik altijd praat over vernieuwing maar het niet op mijzelf betrek. Behalve dat de statuten het voorschrijven, is het gewoon genoeg. De leden moeten nog akkoord gaan met de voordracht van de kandidaat Willem Meijer uit Dinteloord, maar daar heb ik alle vertrouwen in. Hoewel hij relatief onbekend is in Steenbergen, heeft hij een grote staat van dienst.”
 • Nog een laatste blik op de politieke toekomst?
  “Ik hoop dat de politici meer gaan kijken naar de lange termijn, in plaats van maar te reageren op de waan van de dag. De kwaliteit van een raadslid komt juist naar voren als de hoofdzaken van bijzaken gescheiden kunnen worden. Er wordt wel eens geroepen dat ambtenaren het teveel voor het zeggen hebben, maar ambtenaren vullen in wat college en raad laten liggen. Dat mogen ze zichzelf aanrekenen.”

Door: Nicole van de Donk