Evenementenplatform roept verenigingsleven op

STEENBERGEN – Het Evenementenplatform Steenbergen hoopt dat meer verenigingen en organisaties uit heel de gemeente hun activiteiten gaan aanmelden voor de digitale evenementenkalender, zodat iedereen – liefst in een vroegtijdig stadium – kan zien wat er zoal te gebeuren staat.

Want: Hoe eerder activiteiten bekend zijn bij het grote publiek, hoe groter de kans van slagen én hoe kleiner het risico dat verschillende evenementen op hetzelfde moment worden gepland. Hoewel het natuurlijk mogelijk is dat activiteiten elkaar juist versterken, bestaat bij doublures echter ook het risico dat het tegenovergestelde gebeurt.

,,Het Evenementenplatform is voornamelijk opgericht om de kwaliteit en de aantrekkingskracht van activiteiten te helpen verhogen,’’ stelt Dirk-Jan van Weezel, één van de zes bestuursleden van EPS, waarbij ruim vijfentwintig vertegenwoordigers uit alle kernen van de gemeente betrokken zijn.

Evenementenkalender

Het platform zag in juli het levenslicht. ,,Het was toen al vakantietijd, dan ligt het verenigingsleven grotendeels stil. Een aantal clubs heeft desondanks de weg naar het Evenementenplatform en de evenementenkalender – waarvoor een speciale website is gemaakt – al snel gevonden. Hopelijk krijgt dit nu snel navolging van zoveel mogelijk organisaties, die hun activiteiten tot op heden nog niet hebben aangemeld.’’

Waarbij Van Weezel opmerkt dat EPS weliswaar automatisch alle evenementen doorkrijgt, waarvoor de gemeente een melding heeft ontvangen of een vergunning heeft verleend. ,,De daarbijhorende informatie blijkt echter lang niet altijd compleet. Zo missen we vaak de volledige contactgegevens van de betreffende organisaties en een uitgebreidere omschrijving van de activiteit in kwestie.’’

'Enthousiast promoten'

,,Op zich logisch, want in een vergunningaanvraag hoeven geen wervende teksten te staan. Doelstelling van de evenementenkalender daarentegen is dat de clubs hun activiteiten enthousiast promoten. Dat kan meestal al geruime tijd van tevoren beginnen, veel evenementen keren immers jaarlijks terug. Ook foto’s en afbeeldingen van posters kunnen door ons op de kalender worden geplaatst. Zolang een en ander maar wordt doorgegeven.’’

Van Weezel benadrukt voor alle duidelijkheid dat het Evenementenplatform Steenbergen zelf geen activiteiten van de grond gaat tillen, maar zich als overkoepelend orgaan bezig wil houden met het ‘stroomlijnen’ van alle denkbare evenementen, die (al dan niet tegen betaling) voor uiteenlopende doelgroepen toegankelijk zijn.

'Organisaties met elkaar verbinden, zodat zij kennis, ervaring en vrijwilligers kunnen delen'

Organisatoren kunnen bij EPS, dat ook als een soort intermediair richting de gemeente opereert, desgewenst advies inwinnen om een zo optimaal mogelijk ‘rendement’ uit hun evenementen te halen. ,,Daar denken we graag over mee. En hoe meer contactgegevens wij verzamelen, des te beter wij in staat zijn om organisaties met elkaar kunnen verbinden, zodat zij hun kennis, ervaring en eventueel ook vrijwilligers met elkaar kunnen delen. Allemaal in het belang van de gemeenschap en de leefbaarheid in alle kernen van de gemeente Steenbergen.’’

Voor nadere informatie en contact met EPS, alsook voor het doorgeven van activiteiten: www.evenementenplatformsteenbergen.nl