Eucharistieviering en feest ter ere van 45 jaar Vredeskerk

STEENBERGEN – De Vredeskerk bestaat 45 jaar. Bij dit jubileum wordt zondag 11 augustus stilgestaan met een plechtige eucharistieviering onder leiding van oud-Steenbergenaar Paul Verbeek, vicaris van het bisdom Breda, en pastoor Hans van Geel van de Sint Annaparochie. Na afloop is er een gezellig samenzijn voor alle vrijwilligers, parochianen en iedereen die zich bij de Vredeskerk betrokken voelt.

De geschiedenis van de Vredeskerk begint in de jaren ’50, als Steenbergen steeds verder naar het zuiden uitbreidt. Katholieken die daar dan al wonen, vallen onder de parochie van Welberg.

Dat verandert in 1967. Steenbergen-Zuid wordt aanvankelijk een zogenoemd rectoraat, horende bij de parochie van de H. Cornelius. Th. van Geffen, Assumptionist in het klooster van Stella Maris, krijgt de functie van ‘zielzorger’ en bouwpastoor.

Floraplein

De gemeente heeft in haar oorspronkelijke plannen een kerkgebouw voor de wijk Zuid ingetekend aan het Floraplein, maar kiest later voor een centrale(re) plek, gelegen tussen de Azaleastraat, Magnoliastraat en Lijsterbesstraat. Hier verrijst halverwege de zeventiger jaren ook de nieuwe Gummarusschool.

De eerste vieringen van de Vredeskerk vinden, vanaf 20 januari 1968,  plaats in de aula van de LTS aan de Molenweg. Op 1 december van dat jaar zegent deken F. Bastiaensen het echte godshuis in, zijnde een ‘overbodige hulpkerk’, afkomstig uit Geertruidenberg. Er zijn dan drie vieringen per weekend, met in totaal zo’n 900 bezoekers. De nadagen van het Rijke Roomsche Leven.

Welsing en Sanders

Pastoor Van Geffen verlaat de parochie van de Vrede in 1974. Zijn opvolger is Fons Welsing, die na een kwart eeuw missionering in Oeganda geen werkvergunning meer krijgt in het Afrikaanse land en van 1975 tot 1985 het beste uit zichzelf haalt voor de katholieke bevolking van Zuid.

Als langst ‘zittende’ pastor van de Vredeskerk staat Theo Sanders in de boeken; hij komt in 1986 en blijft tot 2005. Sindsdien valt de Vredeskerk onder de hoede van pastoor Hans van Geel van de overkoepelende Sint Annaparochie, waarvan het hoofdbestuur zich momenteel buigt over de toekomst van alle rooms-katholieke kerken in Steenbergen, Welberg, De Heen, Nieuw-Vossemeer, Kruisland en Dinteloord.

Betrokkenheid

,,We hopen uiteraard dat het 45-jarig bestaan niet het laatste lustrum van de Vredeskerk wordt,’’ vertellen voorzitter Jan Bruynseels, secretaris Petra Geers en penningmeester Rina Gelten van de parochiekerncommissie aan de vooravond van de jubileumviering.

De onzekerheid en de wetenschap dat niet alle kerken binnen de Sint Annaparochie open zullen blijven, hebben volgens het dagelijks bestuur geleid tot een nog grotere  betrokkenheid van alle vrijwilligers. Bruynseels, Geers en Gelten ontkennen niet dat ook het bezoek in de Vredeskerk de voorbije decennia sterk is teruglopen, tot gemiddeld zo’n zeventig mensen bij de enig overgebleven wekelijkse dienst, zaterdagavond om zeven uur.

Laagdrempelig

Ze prijzen zich evengoed gelukkig met het feit dat de Vredeskerk kan bogen op een eigen koor en ruim honderd vrijwilligers, die onder meer ook het onderhoud verzorgen. ,,Op dat gebied kunnen we veel zelf doen, de kosten van de Vredeskerk zijn zodoende niet hoog. De Vredeskerk heeft bovendien een laagdrempelig karakter en staat in een leuke wijk, met veel jonge gezinnen. Het mag dus voor zich spreken dat we onze kerk graag overeind houden,’’ zeggen de bestuursleden.

Naar de vele vrijwilligers is inmiddels een persoonlijke uitnodiging voor het jubileumfeest verstuurd en bij circa 1150 huishoudens is ondertussen het parochieblad Samenkomst bezorgd, met daarin eveneens een uitnodiging voor de herdenking van het 45-jarig bestaan op zondag 11 augustus, die om 11.00 uur begint. ,,Het mag voor zich spreken dat iedereen van harte welkom is,'’ besluit Bruynseels.