Ernstige zorgen Gewoon Lokaal! over kerncentrale Doel

STEENBERGEN – Gewoon Lokaal! wil van het college weten hoe het kan dat de directeur van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant de raad onlangs vertelde dat er maar binnen een straal van 20 kilometer van de kerncentrale in Doel jodiumtabletten worden verstrekt onder de bevolking, terwijl later via de media bekend werd dat minister Schippers deze grens anderhalf jaar geleden al heeft opgetrokken tot 100 kilometer.

De coalitiepartij vraagt zich daarom af of de directeur van de veiligheidsregio hier niet van op de hoogte was. Nadat hij de raad had geïnformeerd over de situatie rondom Doel, kwam bovendien het bericht naar buiten dat de kerncentrale – volgens de Duitse regering – bbelangrijke filtersystemen voor radioactieve lucht zou missen.

'Signaal afgeven dat we ons ernstig zorgen maken'

Gewoon Lokaal! vraagt aan het college of dit klopt en zo ja waarom de directeur van de veiligheidsregio daarvan geen melding heeft gemaakt. De fractie wil ook dat B en W richting de Onderzoeksraad voor Veiligheid het signaal afgeven dat de gemeente Steenbergen zich ernstig zorgen maakt over de veiligheid van zowel de kerncentrale in Doel als die in Borssele, en spoort het college aan om bij politie en AIVD na te gaan hoe groot het risico van terreurdreiging is ten aanzien van de kerncentrales.

Tot slot vraagt Gewoon Lokaal! naar de stand van zaken omtrent de motie die de raad eerder heeft aangenomen, met de bedoeling juridische stappen te ondernemen en/of te ondersteunen, om de kerncentrale in Doel gesloten te krijgen.