Eric van der Spelt neemt afscheid van Steenbergse Gemeenteraad

STEENBERGEN – Zojuist – zaterdagmiddag 14 december – meldt D66 Steenbergen via een persbericht dat Eric van der Spelt in de raadsvergadering van 19 december afscheid neemt als lid van de gemeenteraad. Na een periode van zo’n zes jaar doet hij wat dat betreft een stapje terug om meer tijd te gaan besteden aan zijn eigen gezin. In januari is gezinsuitbreiding op komst met een derde zoon. Ad Theuns, die als raadslid bij de verkiezingen na het zetelverlies van D66 buiten de boot viel, volgt hem op.

“Sommige keuzes zijn gemakkelijk, andere zoals deze heel lastig. Raadslid-zijn voelt soms als een verplichting maar is ook eervol werk. Je doet iets om de het leven van je inwoners beter te maken. En aan de andere kant, het leren fietsen, het voorlezen, kortom het zien opgroeien van je kinderen is een mooi en speciaal iets”, aldus Van der Spelt.

Tijd tekort voor gezin

Eric van der Spelt verwisselde na de verkiezingen in maart 2018 al van functie met Tim Huisman, die toen zijn plaats innam als fractievoorzitter van D66. Toen Eric van der Spelt ervoer dat hij tijd tekort kwam voor zijn gezin, brak er een periode van passen, meten en verschuiven aan in een poging de zaken anders georganiseerd te krijgen. Dit had niet het gewenste resultaat. Uiteindelijk trok Van der Spelt zijn conclusie en besloot een punt te zetten achter zijn raadslidmaatschap.

Met dank

 “Natuurlijk respecteren wij zijn keuze, maar we betreuren deze wel. Wij danken Eric voor zijn ijver, enthousiasme en inzet en hopen nog lang van zijn kennis gebruik te mogen maken”, zo laat de partij in het persbericht weten. Ze wensen vervolgens Ad Theuns veel succes toe in zijn vervolg als raadslid. In de raadsvergadering van 30 januari wordt Ad Theuns als raadslid geïnstalleerd.