Er komt zicht op visie voor CentrumHaven Dinteloord

DINTELOORD – Inwoners van de kern Dinteloord kunnen tot en met 24 september hun mening geven op de plannen voor het centrum, de haven en het gebied ertussen. Zij worden via de website www.centrumhavendinteloord.nl gevraagd hoe het meest ideale plaatje eruit komt te zien. Het blijkt nu dat er te weinig ruimte is om alle wensen te vervullen. En dat betekent keuzes maken.

De kern van de keuze is de vraag of er minder parkeren moet komen maar met mooiere verblijfsruimte of andersom? De gemeente legt dit soort vragen nu voor aan de inwoners. Met deze uitkomsten wordt het plan verder uitgewerkt. Eind dit jaar beslist de gemeenteraad over de visie.

“CentrumHaven Dinteloord is het plan voor en door Dinteloord. De invulling ligt in handen van de inwoners zelf. Er is een regiegroep die het proces begeleidt. De regiegroep bestaat uit inwoners, ondernemers en de dorpsraad, met ondersteuning van adviesbureau Nieuw Blauw en medewerkers van de gemeente Steenbergen. In juni 2017 zijn de wensen van inwoners opgehaald. Deze zijn nu in uitgewerkt tot een topambitie (het maximaal haalbare). Deze Ambitiekaart wordt nu voorgelegd”, zo laat gemeente Steenbergen weten.

“Het is een topambitie. Het is natuurlijk niet zo dat alles kan. Het kan niet alles kosten en in één keer gerealiseerd worden”, aldus wethouder Cors Zijlmans. “Wat er dan wel kan en wanneer het gemaakt wordt, daar beslist de gemeenteraad over”. Nadat de gemeenteraad de visie heeft vastgesteld wordt het uitvoeringsprogramma gemaakt. We willen volgend jaar echt aan de slag”, zegt de wethouder.

De afbeeldingen zijn een visualisatie van de verschillende onderdelen. Ze geven een impressie hoe het gebied eruit zou kunnen zien en zijn geen weergave van de werkelijkheid.  

Van boven naar beneden en van links naar rechts:

1. Functionele indeling van het gebied

2. Raadhuisplein

3. Bebouwingscluster (appartementgebouw, gemeenschapshuis, kerk)

4. De Kreek

5. De Havenkom