Energieproject Buurtkracht succesvol van start

WELBERG/NIEUW-VOSSEMEER- De handen ineenslaan voor een gemeenschappelijk doel: energiebesparing. Deze aanpak van project Buurkracht blijkt te werken. Na de goed bezochte informatieavond in gemeenschapshuis De Vaert vorige week, hebben zich tientallen Welbergenaren aangemeld die interesse hebben om hun huis energiezuiniger te maken.
Inmiddels is de eerste inventarisatie achter de rug en zullen de leden van het buurtteam de koppen bij elkaar gaan steken. Er is bij de Welbergenaren vooral interesse in de aanschaf van zonnepanelen, maar ook betere isolatie en een warmtepomp werden genoemd. In Nieuw-Vossemeer is het balletjes inmiddels ook gaan rollen. “Wij hebben de koe meteen bij de horens gevat”, aldus Cees van Overveld van Buurkracht Nieuw-Vossemeer.

Voorbeeldhuis
Van Overveld doelt op de andere aanpak die zij hebben verkozen boven die van de Welberg. ”Wij willen onze inwoners direct een tastbaar voorbeeld geven van de kosten en de mogelijke opbrengsten. Daarom hebben we een zogenaamd ‘voorbeeldhuis’ uitgekozen wat representatief is voor Nieuw-Vossemeer. Binnenkort wordt dit huis volledig doorgelicht op zoek naar energielekken. De resultaten zullen we presenteren op een informatieavond”, aldus van Overveld.

Wensen van mensen
Die aanpak op maat vormt juist de sleutel tot het succes, zo verklaart Steve Duzanson, buurtbegeleider bij Buurkracht. Door heel Nederland helpt hij lokaal Buurkracht op te starten en de inwoners te begeleiden in het hele proces. “Het zijn echt de wensen van de mensen. Dat is het leuke ervan.” Duzanson heeft in elke gemeente een initiatiefnemer met wie hij Buurkracht opstart. Op de Welberg is dat Edgar Peperkamp, die inmiddels met zijn gezin het meeste energiezuinige huis van de Welberg bewoont, aan de Kapelaan Kockstraat. Door een uitgekiende reeks van energiebesparende maatregelen is hij nu zelfs compleet ‘van het gas af.’ Een inspirerend voorbeeld is het zeker, maar voor de meeste Welbergenaren nog een utopie. Toch heeft het de inwoners nieuwsgierig gemaakt, want een flink aantal mensen heeft zich opgegeven voor de gratis warmtescan. “Geen probleem, lacht Duzanson. Ze komen allemaal aan de beurt.”

Foto en Tekst: Nicole van de Donk