Elfde van de elfde in teken nieuwe Mussenkoning Strienestad

STRIENESTAD – Traditiegetrouw wordt in Steenbergen op de dag zelf de 11de van de 11de gevierd, wat betekent dat het carnavalsfeest op maandag 11 november weer losbarst en in aanloop naar die avond begint de leutige spanning aardig op te lopen. Alle bietboeren en meerminnen zullen namelijk niet alleen nieuwsgierig zijn naar het nieuwe motto, maar willen ook graag weten wie de nieuwe Mussenkoning van Strienestad wordt.

De Mussenkoning deed in 1963 zijn intrede in het prinselijk gevolg van Strienestad. Toon van Drunen gaf als eerste invulling aan de carnavaleske versie van het personage, dat voortkomt uit de geschiedenis van Steenbergen, waar halverwege de 18de eeuw ware mussenplagen heersten. De vogels brachten grote schade toe aan de gewassen op het land en nestelden zich ook massaal onder de voornamelijk rieten daken van de huizen in de stad.

Het toenmalige Mussengilde kon de invasie niet aan, waarop het gemeentebestuur besloot de hulp van zoveel mogelijk inwoners in te roepen, teneinde de overlast te bestrijden. Wie op Hemelvaartsdag de meeste mussenkoppen inleverde, werd uitgeroepen tot de Mussenkoning van dat jaar.

Zo is Strienestad dus ook aan het symbool van de mus gekomen, dat op carnavalszaterdag bij de sleuteloverdracht wordt onthuld en dinsdagavond ter afsluiting van de feestelijkheden wordt afgeschoten (uiteraard door de Mussenkoning) en verbrand.

Twaalf Mussenkoningen tot nu toe

Afgelopen carnaval gebeurde dat voor het laatst door André Jochems, die elf jaar op rij gestalte gaf aan de legendarische figuur, langer dan iemand voor hem ooit had gedaan. In vijftig jaar tijd trokken welgeteld twaalf personen het Mussenkoning-pak aan. In de herinnering van veel bietboeren en meerminnen zullen, behalve André Jochems, vooral de namen van Dries van Renssen, Jac Embregts, Johan Sulkers en Wies Ooms verbonden blijven met dit historische personage.

Maar de grote vraag is natuurlijk, wie wordt de dertiende Mussenkoning in geschiedenis van het Strienestadse leutfeest, dat zich voor de 54ste keer gaat voltrekken?

Zijn naam is slechts bij een heel klein gezelschap binnen de Stichting Karnaval Steenbergen bekend en wie ernaar vraagt krijgt geheimzinnige antwoorden, waaruit niets valt af te leiden. 

Voorproeverij, VIP's en 'Musteriegest'

Hetzelfde geldt voor het nieuwe carnavalsmotto, ook daarover wordt niet uit de school geklapt. Inmiddels zijn en worden er wel wat tipjes van de sluier(s) opgelicht. Gisteravond  zijn de medewerkers van de SKS samen gekomen voor hun jaarlijkse ‘Voorproeverij’, waarbij zij de zogeheten ‘Konvekaosie’, oftewel de officiële uitnodiging voor de 11de van de 11de, hebben ontvangen. Hierin staan subtiele aanwijzingen vermeld.

De ‘Konvekaosie’ wordt de komende dagen ook naar o.a. dweilbands, bouwclubs en andere carnavalsorganisaties/liefhebbers verstuurd en is vervolgens bovendien voor iedereen te zien op http://www.sks-steenbergen.nl

Zodoende is nu al wel duidelijk dat er op de 11de van de 11de als hoofdact een heuse ‘musteriegest’ staat geprogrammeerd en dat alle aanwezigen kunnen rekenen op een vip-behandeling én een ‘meet en greet’ met de nieuwe Mussenkoning.

Bekendmaking en leuteed

De openbare en gratis toegankelijke 11/11-viering begint maandag 11 november om 20.11 uur en vindt plaats bij café-zaal De Joosse in de Kaaistraat, waar de dweilbands Effe d’r Neffe, De Primurkus, De Driekwartjes, ’t Wor Niks, Ut Toeternietoe, D’n Dweilberg en ‘Aok ’s aon voor de muzikale stemming zullen zorgen.

Naarmate de avond vordert, komen de bezoekers ongetwijfeld meer te weten over de nieuwe Mussenkoning en het motto. De apotheose staat gepland vanaf 22.30 uur en zoals gebruikelijk wordt om elf over elf de leuteed afgelegd bij het beeldje van de bietboer en de meermin op het Strieniusplein. Tegen die tijd zijn zowel de identiteit van de nieuwe Mussenkoning, het complete prinselijke gevolg, als het nieuwe motto gegarandeerd prijsgegeven.

Aansluitend wordt het openingsfeest van carnaval 2014 weer voortgezet bij De Joosse, waar dan ook de verkoop van het nieuwe leutinsigne begint.