Eindexamenkandidaten Mavo op Ravelijn in de ban van verkiezingen

STEENBERGEN – Wetende dat veel volwassenen geen gebruik maken van hun stemrecht, lijkt het op voorhand een schier onmogelijke opgave om de jeugd enthousiast te krijgen voor politiek, verkiezingen en het openbaar bestuur. Toch gebeurt dat al twee jaar met toenemend succes in de groepen 8 van de basisscholen in de gemeente Steenbergen, waar met zekere regelmaat raadsleden ‘opduiken’ om de kinderen op dit gebied wegwijs te maken. Ook ’t R@velijn is hier nu op ingehaakt, met een speciaal project dat lerares en raadslid Wilma Baartmans (fractie Door!) heeft opgezet in samenspraak met raadsgriffier Lenneke van der Meer.

De raadsleden Kees Aarts en Maurice Remery van GB/Dé Lokale Partij, Alex van Pelt (VVD), Jurgen Huijbregts (CDA), Loes Baselier en Vincent van den Bosch van D66, en Jan Ooms (Steenbergen Anders) toonden zich graag bereid om negen weken lang elke  woensdagochtend naar de vmbo-school te komen, ter begeleiding van de 23 Mavo-leerlingen voor wie het politieke project als examenopdracht geldt. ,,Behoorlijk intensief voor de raadsleden, maar wel een goede manier om jongeren te bereiken,’’ aldus Baartmans. ,,En ik ben blij dat ik zodoende de verbinding kan leggen tussen de school en het gemeentebestuur.’’

Schoolverkiezingen

Samen met hun ‘spindoctors’ vormen de examenkandidaten zes groepen, die de komende tijd als heuse partijen naar schoolverkiezingen toe gaan werken. Op 12 maart mogen alle leerlingen van ’t R@velijn hun stem uitbrengen en ontvangt de winnende partij een beker.

Namen bedenken, logo’s ontwerpen, posters maken en niet in de laatste plaats: een verkiezingsprogramma opstellen. Dat moet nu eerst allemaal gebeuren en dan begint het ‘zieltjes winnen’. ,,Ze leren hoe ze hun argumenten over het voetlicht moeten brengen en hoe ze anderen van hun standpunten kunnen proberen te overtuigen,’’ licht Wilma Baartmans het maatschappijleer-project toe.

Links en rechts

,,Ik hoop ook dat ze ontdekken waar ze zelf staan in het politieke spectrum én dat ze hun omgeving enthousiast maken. Over een paar jaar mogen deze jongeren immers officieel gaan stemmen, maar misschien zet het hun ouders nu al aan om dat te doen.’’

In eerste aanleg waren de reacties ‘saai’ en ‘moeilijk’ toen Baartmans het met haar leerlingen over politiek ging hebben. ,,Voor het verschil tussen links en rechts vinden ze best lastig te begrijpen. Geert Wilders kennen ze allemaal nog wel, maar Diederik Samsom niet.’’

Goede ideeën

Naarmate de theorie heeft plaatsgemaakt voor de praktijk, hebben de scholieren de smaak aardig te pakken gekregen, is ook de ervaring van raadslid Kees Aarts. ,,Ze tonen zich erg betrokken, weten het goed te verwoorden, en komen ronduit met goede ideeën, die niet eens zouden misstaan in onze eigen verkiezingsprogramma’s. Zoals een plan om fietsen beschikbaar te stellen die mensen in heel de gemeente kunnen gebruiken en een project voor de integratie van nieuwe inwoners.’’

Debat

In de verkiezingsprogramma’s van de schoolpartijen moeten in ieder geval de thema’s ‘jong en oud’, onderwijs, milieu, omgeving en buitenlandse werknemers aan bod komen, waarbij het wel aan de raadsleden is om de jeugd erop te attenderen dat bijvoorbeeld het opheffen van alle scholen geen realistische suggestie is.

,,Politieke bewustwording, verantwoordelijkheid en inzien dat je zelf iets kunt betekenen voor je school, leeftijdgenoten en je eigen omgeving, daar gaat het vooral om,’’ aldus Baartmans.

Het project eindigt trouwens nog niet helemaal op de verkiezingsdag van 12 maart (een week voor de gemeenteraadsverkiezingen). De zes R@velijn-partijen krijgen van de SLOS namelijk ook nog de gelegenheid om op zaterdag 15 maart op de lokale televisie het debat met elkaar aan te gaan.