‘Eerste mijlpaal is bereikt, half mei moet haven helemaal af zijn’

STEENBERGEN – Met man en macht heeft aannemer KWS de afgelopen tijd gewerkt om het ‘watergedeelte’ van de jachthaven in Steenbergen op te kunnen leveren bij aanvang van het nieuwe watersportseizoen, dat afgelopen weekeinde van start is gegaan. Ook de bestrating aan de kant van café Z'Onder Zeil is inmiddels gereed.

,,De eerste mijlpaal is bereikt, nu streven we ernaar om half mei helemaal klaar te zijn, zodat dan ook de openbare ruimte rondom de haven er weer pico bello bij ligt,’’ stelt wethouder Cors Zijlmans, tevreden over het verloop van de werkzaamheden tot dusver, ondanks de vertraging die in het begin werd opgelopen doordat eerst de damwanden vervangen moesten worden. 

Op de ‘to do’-list van de uitvoerders staat nu onder meer nog de aanleg van een ‘tribune’, aan de kop van de ‘kaai’, en de reconstructie van de parkeerplaats aan de kant van de doorgaande weg.

Nog geen afmeermogelijkheden voor boten

In theorie kunnen boten van de vaste ligplaatshouders nu terugkeren in de oude havenkom, ware het niet dat de afmeermogelijkheden nog in orde moeten worden gemaakt en dat valt – volgens havenmeester Dirk-Jan van Weezel van exploitant De Schapenput – onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, die tevens voor water- en stroomvoorzieningen moet zorgen. ,,Het afmonteren daarvan doen wij.’’

De passantensteiger zal bij zijn beste weten bovendien niet eerder dan half mei beschikbaar zijn. En het uitbaggeren van de haven staat pas voor oktober/november op de rol. Dat had de havenmeester liever dit voorjaar zien gebeuren.

'Wij willen er graag een positieve schwung aan geven'

Ondertussen zijn de exploitant – die op 1 juni een nieuw havenkantoor annex douche- en toiletgebouw in gebruik hoopt te kunnen nemen – en de gemeente nog druk in overleg om de puntjes op de i te zetten van de eerder afgesloten erfpachtovereenkomst. Dat gebeurt volgens Van Weezel met behulp van een bemiddelaar van de provincie.

,,Het ziet er positief uit en ik verwacht dan ook niet anders of daar gaan we samen aan uitkomen,’’ zegt wethouder Zijlmans.

Deze week zitten de partijen weer met elkaar om de tafel.

Van Weezel: ,,Ook wij willen er, met de gemeente, graag een positieve schwung aangeven, maar de afspraken zoals die eerder zijn gemaakt moeten wel worden nagekomen. Het wordt allemaal heel mooi, maar de oppervlakte van de havenkom is afgenomen en dat maakt de exploitatie voor ons lastiger.''

,,Maar ik heb vertrouwen in dit proces, dat we hopelijk op korte termijn kunnen afronden, en ik kijk uit naar het moment dat de herinrichting volledig z’n beslag heeft gekregen, alsook naar het nieuwe toeristische seizoen dat voor de deur staat.’’