Eerste asperge gestoken: Wit goud met een zilveren randje

STEENBERGEN – De Brabantse Wal Asperge is sinds 2016 een Europees Erkend Streekproduct. De symbolische eerste steek van de Telersvereniging Brabantse Wal Asperges vormt al elf jaar een mooi begin van het aspergeseizoen. Het seizoen 2019 belooft extra mooi te worden voor René en Anja Ooms die dit jaar de 25ste verjaardag van hun aspergeboerderij aan de Zonnekreekseweg in Steenbergen vieren.

Het was dan ook niet voor niets dat hun bedrijf als gastlocatie voor de symbolische handeling was uitverkoren. De eer van de steek was aan burgemeester Ruud van den Belt die samen met zijn Bergse ambtgenoot Frank Petter de handen uit het colbert stak. Wie het witte goud met zilveren randje van de familie Ooms wil proeven, kan dit bijvoorbeeld op zondag 5 mei doen. Dan organiseert het echtpaar tussen 13.30 en 18.00 uur het traditionele Bourgondisch aspergeconcert. De entree daarvoor is gratis.

Goede grond

Burgemeester Ruud van den Belt refereerde in zijn speech voorafgaand aan de eerste steek aan het belang van de landbouw in het heden en verleden. “We mogen nooit vergeten dat de landbouw ons heeft gebracht waar we nu zijn. Een geschiedenis die een nieuwe dimensie krijgt door de ontwikkeling van de biobased agrofood. Een sector die grote kansen voor de toekomst biedt. Innovatie en samenwerking zijn daarbij de sleutel naar verduurzaming. Maar om samenwerking te laten slagen, heb je goede grond nodig. Daar hebben we hier gelukkig geen tekort aan.”

Optimaal duurzaam

Zijn toespraak vormde de brug tussen de asperge en de suikerbiet die het eerste deel van de lange dag bij de familie Ooms domineerde. In de ochtenduren had daar namelijk al de kick off ‘Groene Cirkels’ plaatsgevonden.

Bij de Groene Cirkels in de suikerbietenketen, staat alles rond de duurzame productie en verwerking van de suikerbiet centraal, gecategoriseerd in vijf thema’s: kringlooplandbouw, leefomgeving, logistiek, energie en biobased economie. Door alle partijen die daarin een schakel vormen aan één tafel te krijgen en nieuwe samenwerkingsverbanden te laten ontwikkelen, ontstaat er een gesloten keten die optimaal duurzaam is. Het doel is om met duurzame ontwikkeling een voorbeeld van wereldklasse te realiseren voor de maatschappij van de toekomst.

Cirkels in ontwikkeling

Door heel het land worden op dit moment Groene Cirkels gevormd voor de diverse voedselketens. Zo zijn er al Groene Cirkels in ontwikkeling voor de productie van  Heineken-bier en de fritesketen. Voor de Brabantse Wal is de suikerbiet een logische keuze. Niet alleen vanwege de enorme oppervlakte landbouwgrond waarop  de biet geteeld wordt, maar ook vanwege de suikerfabriek in Dinteloord en het daarbij gelegen Royal Cosun innovatiecentrum.

FOTO 1: Burgemeester Ruud van den Belt (links) toont trots het mandje asperges dat hij eigenhandig stak uit de bedden van Anja en René Ooms (midden en rechts).

FOTO 2 : Samen met collega Frank Petter van Bergen op Zoom stak burgemeester Ruud van den Belt de eerste asperges van het nieuwe seizoen. 

FOTO 3: De vraag die na de steek de kop opstak: Wie heeft de langste?