Eerst opzet voor herinrichting havengebied positief ontvangen

STEENBERGEN – Het voorlopige ontwerp voor de openbare ruimte rondom de Steenbergse jachthaven is grotendeels in de smaak gevallen van belanghebbenden, zoals buurtbewoners en ondernemers.

Ook de beide StadHaven-wethouders Bert van Kesteren en Leo Heijmans zijn enthousiast over het plan dat adviesbureau Kragten heeft opgesteld naar aanleiding van meerdere inspraaksessies over de toekomstige herinrichting en opwaardering van het gebied, dat de ‘wauw-factor’ moet krijgen.

,,In één oogopslag moet iedereen zien dat hier wat te beleven valt,’’ zo werd deze week bij de presentatie van het voorlopige ontwerp opgemerkt.

Voorop staat dat de nostalgie die de entree van de binnenstad uitademt behouden blijft en zelfs versterkt dient te worden, onder meer met sfeervolle verlichting.

Zichtlocatie

De focus ligt in eerste instantie op de oude havenkom. De vroegere fabriekshaven achter Albert Heijn en De Lindenburgh krijgt ook al wel een kwaliteitsimpuls, maar wordt pas uitgebreider onder handen genomen als er een definitieve exploitant is voor de jachthaven. Zodat er ruimte blijft voor diens wensen en ambities.

Om van de oude havenkom een aantrekkelijke verblijfplaats en ‘zichtlocatie’ te maken, wordt hoog ingezet op de verbinding van de wal met het water. Daarvoor zijn vlonders en trappartijen nodig, waardoor op de kop van de jachthaven en aan de kant van het parkeerterrein een soort amfi-theater ontstaat.

De ‘zitelementen’ kunnen als rust- en recreatieplekken dienen, maar bij evenementen in de haven ook als tribune fungeren.

Vrij uitzicht

De kade voor café Z’Onder Zeil leent zich volgens de ontwerpers uitstekend als boulevard. De leilinden die daar nu staan verdwijnen, om ook vanaf deze kant een vrij uitzicht te creëren. Aan de overzijde komt juist meer groen, waardoor de auto’s op het parkeerterrein zoveel mogelijk uit beeld raken.

Ter verbetering van de aansluiting met de binnenstad, is een zebrapad op de Fabrieksdijk noodzakelijk. Door in het havengebied vergelijkbare materialen te gebruiken als in het vernieuwde centrum, wordt eveneens geprobeerd een geheel te maken van het stadshart en de haven.

Parkeerterrein verlagen

Bezoekers van de presentatie van het voorlopige ontwerp toonden zich over het algemeen positief over de plannen. Hier en daar werd nog wel een kanttekening geplaatst. Zo kregen de deskundigen van Kragten het verzoek mee om toch nog eens goed te bekijken of het parkeerterrein kan worden verlaagd.

Het adviesbureau gaat het voorlopige ontwerp de komende maanden verder uitwerken en doorrekenen op zijn haalbaarheid. Eind dit jaar volgen de definitieve tekeningen, met bijhorende kostenplaatjes. Als het enigszins kan, wil de gemeente volgend jaar al een begin maken met de uitvoering van het project.

Illustratie: Het voorlopige ontwerp voor de (openbare) ruimte rondom de Steenbergse jachthaven, waarvan de gemeente de komende jaren – in navolging van het vernieuwde stadscentrum – een aantrekkelijk verblijfsgebied wil maken voor zowel de plaatselijke bevolking als (water)recreanten van buitenaf.