Eenmalige koopkrachttegemoetkoming voor minima

STEENBERGEN – Inwoners van de gemeente Steenbergen met een inkomen dat hoogstens 110% vamn de bijstandsnorm bedraagt, komen in aanmerking voor een eenmalige ‘koopkrachttegemoetkoming’ van 100 euro voor echtparen, 90 euro voor alleenstaande ouders en 70 euro voor alleenstaanden. Wie hier recht op denkt te hebben, dient een verzoek in te dienen bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal.

Om te bepalen of aanvragers daadwerkelijk recht hebben op de tegemoetkoming, gaat de gemeente uit van de inkomenssituatie zoals die was op 1 september 2014. Na toekenning kunnen de betrokkenen het geld nog dit jaar tegemoet zien. Burgers die een uitkering ontvangen via de ISD en AOW’ers met een aanvullende inkomensvoorziening ouderen, krijgen het ‘extraatje’ automatisch.

Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de loketten van de ISD, zoals in Steenbergen te vinden bij Stichting Vraagwijzer aan de Fabrieksdijk 6 of te downloaden via http://www.isdbrabantsewal.rechtopbijstand.nl