Een open en heldere communicatie is noodzakelijk

(Commentaar: door Peter Vermeulen) De ontwikkelingen rond de bestuurscrisis op het Steenbergse gemeentehuis maken in de gemeenschap de gemoederen opvallend los. De motie van wantrouwen aan het adres van burgemeester Saskia Bolten – die door een grote raadsmeerderheid werd ondersteund -roept reacties van onbegrip op bij een flink deel van de Steenbergse bevolking. Dat valt te beluisteren in contacten met inwoners van deze gemeente en krijgt een meer nadrukkelijke vorm via de sociale media, via e-mail en via de berichtgeving in de diverse nieuwsmedia, waaronder zeker ook Steenbergse Courant en KijkopSteenbergen.nl.

In de stroom van reacties wordt verontwaardiging uitgesproken en krijgen de politieke partijen die achter de motie van wantrouwen staan, de wind flink van voren. Via de social media gebeurt dat regelmatig op ongenuanceerde wijze.

Het ontbreken van de juiste nuance bij het geven van kritiek is niet nieuw. Het duidt veelal op verontwaardiging, frustratie en ongenoegen en niet zelden ook op het ontbreken van kennis. Onwetendheid over hoe zaken exact in elkaar steken geeft ook ruim baan aan het uiten van emotie. Soms helemaal niet verkeerd als daardoor ruimte wordt geschapen om een gebeurtenis op de juiste waarde te beoordelen. Ongenuanceerde reacties zijn wel vaak pijnlijk, net als kritiek dat is voor personen of organisaties die er het mikpunt van zijn. Zeker als de betrokkenen er van overtuigd zijn dat ze handelen in het belang van de betreffende zaak.

In de kritiek zijn de raadsleden die zich achter de motie van wantrouwen schaarden het mikpunt. Raadsleden die zich naar mijn mening – ongeacht de politieke kleur die zij vertegenwoordigen – zonder uitzondering inzetten voor wat zij denken dat het beste is voor de gehele gemeente Steenbergen. Alleen al die inzet – die veel moeite, energie en doorzettingsvermogen kost – verdient beoordeling met nuance.

Om deze beoordeling te kunnen maken is de juiste kennis en waarheid nodig. En dat is nu juist hetgeen waaraan het in deze affaire ontbreekt. Hoewel er een argument is om de problemen achter gesloten deuren te behandelen – er zijn immers personen bij betrokken – is het ontbreken van openheid van zaken een groot probleem.

In mijn ogen heeft de gemeenteraad van Steenbergen in elk geval een grote fout gemaakt na het verschijnen van het onderzoeksrapport met betrekking tot de problemen op en rond het Steenbergse gemeentehuis. Door dit geheim te verklaren en daardoor de inhoud voor de burgers verborgen te houden.

De motivatie daarbij zou zijn dat het rapport volgens een meerderheid van de gemeenteraad de werkelijke situatie niet goed zou weergeven. Hierdoor zouden personen beschadigd kunnen worden.

Die beschadiging had echter al plaatsgevonden en werd vervolgens slechts ernstiger. In plaats van geheimverklaring had de gemeenteraad beter kunnen aangeven dat men het niet eens was met de conclusies in het onderzoeksrapport. Om vervolgens helder en duidelijk te communiceren wat het belang is om de problemen eerst in eigen huis op te lossen alvorens een publieke discussie hierover te voeren.

Veel inwoners van deze gemeente zien in Saskia Bolten een burgemeester zoals ze die graag ontmoeten. Een persoon die zich als betrokken bij de gemeenschap manifesteert, die dicht bij de mensen  staat en benaderbaar is. Ook de raadspartijen zien dit blijkbaar zo. Zij gaven dit aan in de onlangs gehouden raadsvergadering. Maar ze vinden dat de burgemeester de plank op andere terreinen danig heeft misgeslagen.

Destijds bij het bekendmaken van de profielschets voor de nieuwe Steenbergse burgemeester schreef ik een kort commentaar, waarin ik aangaf dat de gemeenteraad niet alleen moest zoeken naar een kundig bestuurder, maar vooral ook naar een mens die werkelijke betrokkenheid bij deze gemeenschap zou hebben. Die status, verdiensten en carrière niet belangrijk vindt, maar zich werkelijk in wil zetten voor de gemeente. Hieraan was en is behoefte. Hierop wordt Saskia Bolten door de gemeenschap in eerste instantie beoordeeld. En dat verklaart ook de reacties.

Het is moeilijk manoeuvreren voor de politici. Aan de ene kant alle kritiek, aan de andere kant de mening dat er noodzakelijk en juist wordt gehandeld. En dit alles met de beperkingen die er zijn. Beperkingen die een open en heldere communicatie belemmeren. En die is nu juist zo nodig.

De aanstelling van een waarnemer is een goede beslissing. Het brengt rust in de gelederen en er kan de tijd worden genomen om te bekijken welke maatregelen moeten worden genomen. Want dat die noodzakelijk zijn is nu wel heel duidelijk geworden. En nu maar niet vergeten hoe belangrijk een heldere en eerlijke communicatie is.