Een buurtAED, daar red je ook in Steenbergen levens mee

STEENBERGEN – Wie een hartaanval krijgt, heeft de grootste overlevingskans als er binnen zes minuten wordt gestart met het reanimeren met een AED-apparaat. Het is dit gegeven dat verschillende inwoners van Steenbergen heeft gemotiveerd om deel te nemen aan de actie van de Hartstichting en Philips om een buurtAED te realiseren in hun wijk. Met als resultaat dat er op vier plaatsen buurtAED’s hangen. Als het aan de initiatiefnemers ligt, worden dat er nog veel meer.

Bij openbare gebouwen zoals stations, supermarkten of scholen hangen vaak al standaard AED’s, maar wanneer iemand thuis of op straat getroffen wordt door een hartstilstand, is het afwachten hoe snel er hulp kan zijn. Als er een automatische externe defibrillator (AED) in de buurt is, kan dat het verschil zijn tussen leven of dood. Om de dekking van die AED’s te vergroten, is een speciale actie opgezet, buurtAED, waar ook de gemeente Steenbergen een steentje aan bijdraagt. De eerste twintig initiatieven worden ondersteund met een bijdrage van 250 euro. Naast het bedrag dat Philips doneert, moet er nog altijd zo’n 1300 euro bij elkaar worden gebracht door de bewoners van een wijk. En dat vereist wel de nodige inspanning.

Persoonlijke verhalen

“Ik heb er een groot deel van de kerstvakantie aan besteed. Ik ben echt van deur tot deur gegaan om de actie uit te leggen met behulp van de speciale flyers die je via de site kan krijgen. De meeste buurtbewoners reageerden positief. Er werden ook best persoonlijke verhalen gedeeld over situaties die mensen hebben meegemaakt waarin reanimatie nodig was’, vertelt Lia Dam, initiatiefnemer van de AED in de Corneliusstraat op de Welberg. Ze heeft het streefbedrag gehaald en inmiddels hangt er een AED aan de zijgevel van hun huis. “Het is nog wel een tijdelijke, want vanwege het succes van de actie is er een vertraging ontstaan in de levering. Maar daar wordt allemaal netjes over gecommuniceerd. In mei komt waarschijnlijke de definitieve AED.”

Burgerhulpverleners

Het apparaat is zo ontworpen dat iedereen het kan gebruiken als er hulp nodig is, omdat er via een stem stap voor stap wordt verteld wat er moet gebeuren. Toch is het belangrijk om eerst 112 te bellen, om hulp te roepen, alvorens met de AED naar het slachtoffer te gaan. Wat bijna net zo belangrijk is als het apparaat zelf, zijn de burgerhulpverleners die via een speciale app een seintje krijgen als er iemand hulp nodig heeft. Kees-Jan Langenberg is zo iemand. Hij is jarenlang motoragent geweest en heeft al heel wat reanimaties meegemaakt. Toen hij over de actie buurtAED hoorde, is hij meteen van start gegaan voor zijn wijk, Hof van Steenbergen. “Binnen twee dagen had ik de helft van het bedrag al binnen, dat had ik nooit verwacht. Maar we zijn hier best een hechte gemeenschap en organiseren ook buurtfeestjes en dergelijke. Maar er kwamen ook grote donaties binnen van omliggende straten.” Een tijdje geleden kreeg hij via de app een oproep vanwege iemand die onwel in de keuken was geworden en toen werd de AED bij zijn huis opgehaald. Die bleek uiteindelijk niet nodig, omdat er al een ander apparaat was gebracht, maar het nut werd bewezen.
Langenberg zou graag zien dat de dekking van AED’s in Steenbergen nog beter wordt. “Kijk maar hier op het overzichtskaartje op mijn telefoon. In Zuid zijn nog veel lege plekken, daar ga je die zes minuten echt niet halen.”

Brengt saamhorigheid in de buurt

In Steenbergen-Noord is het Peter den Broeder die zich sterk heeft gemaakt voor een AED in zijn straat, de Leurschans. “Mijn vrouw heeft een chronische hartspierziekte waardoor je er meer mee bezig bent met wat er zou kunnen gebeuren. Maar ook voor andere bewoners, jong of oud, iedereen kan het overkomen.”
Met die motivatie alleen was hij er echter nog niet, want ondanks het flyeren en de toezeggingen van donaties, leek het erop dat een week voor het aflopen van de actie, hij niet genoeg geld had opgehaald. “Toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en mijn baas de situatie uitgelegd. Het is Amerikaans bedrijf dat vaker aan goede doelen geeft, dus ze wilden graag bijdragen. Met het bedrag van de gemeente erbij hebben we het gehaald.”
Helaas hangt het apparaat er nog niet vanwege de drukte in de levering, maar Peter den Broeder heeft een positief gevoel over de hele actie. “Het heeft ook een stuk saamhorigheid in de buurt gebracht.”

Voor meer informatie: www.buurtaed.nl

Foto links: Lia Dam naast de AED aan haar huis in de Corneliusstraat. Rechts: De AED bij het huis van Kees-Jan Langenberg in Hof van Steenbergen is al eens opgehaald voor een reanimatie.

Naast de actie buurtAED, is de gemeente ook op een andere manier actief om meer AED’s in de bebouwde kom en het buitengebied te realiseren. Stichting AED Platform Nederland heeft onlangs een advies uitgebracht wat ervoor nodig is om de gemeente Steenbergen ‘hartveilig’ te maken. Met andere woorden: hoeveel AED’s zouden erbij moeten komen om te zorgen dat mensen met een hartstilstand binnen zes minuten worden geholpen? Want hoewel een gemeente niet verplicht is tot aanschaf van AED’s, is dit wel wenselijk omdat de aanrijtijden van spoedritten van ambulances in de gemeente Steenbergen structureel overschreden worden. Op basis van de 6-minutenzone indeling blijken er nog 32 AED’s nodig binnen de zes kernen en 22 in de buitengebieden. Een voorstel om heel de gemeente Steenbergen hartveilig te maken staat opgenomen in de perspectiefnota 2020.

Door: Nicole van de Donk

Beelden bij dit artikel