Eén bedrijfsvoering voor Brabantse Wal-gemeenten

STEENBERGEN – De colleges van Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht hebben zich positief uitgesproken over het plan om te komen tot één gezamenlijke bedrijfsvoering voor de drie Brabantse Wal-gemeenten, die moet leiden tot voordelen op het gebied van kwaliteit, klantgerichtheid, continuïteit, kostenefficiëncy en het verminderen van de kwetsbaarheid op (eenmans)functies. Bedoeling is om de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2016 in te laten gaan.

Nu de colleges in principe akkoord zijn, is het vervolgens aan de ondernemingsraden van de drie gemeenten om zich uit te spreken over de verdergaande samenwerking en uiteindelijk moeten ook de drie gemeenteraden hiermee – voor de zomervakantie – nog instemmen.

Aan de besluitvorming ging een intentieverklaring vooraf, die in november 2013 werd bekrachtigd. Vervolgens hebben groepen medewerkers een bedrijfsplan opgesteld en in kaart gebracht wat de voors en tegens zijn. Die balans is dus positief uitgeslagen.

De ‘Bedrijfsvoeringsafdeling Brabantse Wal’ wordt in eerste instantie voor een periode van ten minste vier jaar aangegaan, met na drie jaar een evaluatie. De diensten waar het om gaat zijn Personeel & Organisatie, financiën en control, informatie- en datamanagement, en facility en documentaire informatievoorziening.

De komende tijd wordt nader bekeken hoe de nieuwe organisatie (bestaande uit 170 medewerkers die samen 145 fulltime functies vervullen) er precies uit komt te zien en in welk gemeentehuis welke onderdelen worden ondergebracht. 

Juridische zaken, communicatie, alsook bestuurs- en managementondersteuning blijven lokale afdelingen.

Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht werken ook nu al op verschillende terreinen, zoals de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD), nauw samen. Ook met andere gemeenten in de regio bestaan diverse samenwerkingsverbanden. Juist door de krachten te bundelen willen zij anderzijds hun zelfstandigheid behouden.