Ed Hobo neemt plaats in van Boy Sluiters als burgerraadslid voor de Volkspartij

STEENBERGEN – De fractie van de Volkspartij laat bij monde van Michel Lambers weten dat Boy Sluiters wegens persoonlijke reden zijn zetel als burgerraadslid ter beschikking heeft gesteld. Hij wordt opgevolgd door Ed Hobo.

Boy Sluiters was raadslid voor de Volkspartij in de periode 2018 – 2022. Na de verkiezingen werd hij burgerraadslid. Ed Hobo is in de gemeentelijke politiek een oude bekende. In de vorige bestuursperiode was hij al eerdere burgerraadslid voor de Volkspartij.

Ervaring

Michel Lambers hierover: “Ed Hobo heeft in die periode talloze onderwerpen behandeld in de oordeelsvormende vergaderingen. Hij was onder meer de initiatiefnemer van het veiliger maken van de oversteek tussen de voormalige Rabobank en Albert Heijn in Steenbergen door het indienen van een voorstel om daar een zebrapad aan te leggen. Ook was hij intensief betrokken bij de voorbereidingen van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan GVVP. Nu hij weer terugkeert zal hij er voor blijven pleiten dat daarbij de snelheid van uitvoering van knelpunten in het verkeer de aandacht houdt die in de vorige bestuursperiode was afgesproken”.