Echtpaar Van Loenhout uit Nieuw-Vossemeer viert 65-jarig huwelijk

NIEUW-VOSSEMEER – Omgeven door bezoek, bloemen en taart zit het jubilerende echtpaar To en Piet van Loenhout centraal in de zaal van Zorgcentrum De Vossemeren. Hoewel het stel behoorlijk op leeftijd is, zij is 89 jaar en hij zelfs 97, genieten ze beiden van de speciale momenten tijdens deze dag. Een heel mensenleven zijn ze al samen, want voor hun huwelijksdag hadden ze al zeven jaar verkering. Zo ging dat in die tijd als er een aantal jaar leeftijdsverschil tussen jonge geliefden zat. Zes kinderen heeft het echtpaar van Loenhout gekregen, en dochter Petra Cools vertelt namens haar ouders hun verhaal.

“Mijn ouders zien elkaar nog iedere dag, maar ze wonen helaas sinds twee jaar niet meer samen. Moeder zit op de afdeling hier in De Vossemeren, en vader woont in een van de aangrenzende huisjes. Daar krijgt hij natuurlijk veel hulp, want zijn gezondheid wordt steeds brozer. Samen met mijn broers en zussen komen wij zoveel mogelijk langs. Als ik kom dan haal ik eerst moeder op en breng ik haar bij vader. Terwijl ik dan huishoudelijke klusjes doe, hebben zij hun moment samen. Ook al gaat hun gezondheid achteruit, ze kunnen elkaar niet missen. Ze geven elkaar altijd een kus bij het afscheid.”

Gezin centraal

Piet van Loenhout heeft maar liefst 40 jaar op de boerderij van Brooijmans in Nieuw-Vossemeer gewerkt. Zelf woonde hij op de Heense Molen maar hij zorgde er wel voor dat hij met zijn fietsje langs het huis van To reed, om zo een glimp van haar op te vangen. Nadat ze van school afkwam is ze ook komen helpen op de boerderij. In het jaar van de watersnoodramp in 1953 zijn ze getrouwd. Na eerst bij een tante te hebben ingewoond, kregen ze een eigen huis. Het bijzondere aan de geboorte van de kinderen is dat ze allemaal op zondag zijn geboren en dat het om de beurt een meisje en dan weer een jongen was. Eerst Liesbeth, toen Kees, Agatha, Peter, Petra en tenslotte Eric. Tussen de oudste en de jongste zit 13 jaar verschil. “Het gezin heeft altijd centraal gestaan voor mijn ouders. Er was vroeger geen geld voor vakanties, maar we bouwden zomers tenten in de tuin en dan bakten m’n moeder frietjes. Dat was altijd erg gezellig. Als mijn ouders nu de foto’s zien van de kleinkinderen en achterkleinkinderen, zeggen ze zich erg rijk te voelen”, vertelt Petra Cools, de vijfde in de rij van kinderen.

Geloof belangrijk

Naast het gezin speelt het geloof nog altijd een belangrijke rol in het leven van het echtpaar Van Loenhout. “Moeder is verschillende keren op bedevaart naar Lourdes geweest. Naar de kerk gaan lukt niet meer, maar ze zijn wel altijd aanwezig bij de kerkdienst die op vrijdagavond in De Vossemeren wordt gehouden. Deze avond zal er ook in de mis bij hun huwelijksjubileum worden stilgestaan.”

Deze middag komen er veel mensen langs om To en Piet te feliciteren, en ook loco-burgemeester Petra Lepolder is aanwezig. Het echte feest zal op zondag plaatsvinden, met zoveel mogelijk familie om hen heen. “Want ze beseffen nog altijd dat dat het belangrijkste is wat ze hebben”, zo besluit dochter Petra.

Foto: Het 65-jarig bruidspaar Van Loenhout met loco-burgemeester Petra Lepolder

Fotografie: Nicole van de Donk ©Steenbergse Courant