Duel om kunstgrasvelden vv Steenbergen gestaakt

STEENBERGEN – De ‘wedstrijd’ tussen de gemeente en voetbalvereniging Steenbergen, met als inzet twee kunstgrasvelden op het sportpark aan de Seringenlaan, is vanavond gestaakt en wordt op een nader te bepalen datum overgespeeld.

Het duel speelde zich af in de raadszaal van het gemeentehuis, waar de commissie Mens & Maatschappij zich boog over het collegevoorstel met betrekking tot de verzoeken om kunstgrasvelden van zowel vv Steenbergen als NVS en SC Kruisland. Een volle publieke tribune benadrukte het belang van de confrontatie, die al een paar keer was uitgesteld.

In de eerste helft lieten de politici duidelijk merken dat zij de plannen van vv Steenbergen van een ander kaliber achten dan de wensen uit Nieuw-Vossemeer en Kruisland.  De discussie spitste zich dan ook toe op het al dan niet realiseren van twee kunstgrasvelden op het sportpark aan de Seringenlaan.

Richtlijnen KNVB en sportbeleidsplan

Bij alle politieke partijen heerste ongenoegen over het voorstel van B en W, dat in veel opzichten sterk afweek van de uitgebreide technische onderbouwing en het financiële plaatje van vv Steenbergen zelf. De sympathie van de politieke partijen bleek bij de club te liggen, maar de grote vraag op welke informatie de raadsleden zich nu moeten verlaten om tot een goed afgewogen besluit te komen bleef onbeantwoord.

Wethouder Miriam Termeer volhardde in het college-standpunt dat het bestaande sportbeleidsplan van de gemeente en de richtlijnen van de KNVB geen mogelijkheden voor kunstgras bieden. Als de gemeenteraad dit toch wil, zullen de volksvertegenwoordigers op zijn minst hun eigen ‘spelregels’ moeten aanpassen, zo hield zij de commissie voor.

Huiswerk overdoen

Een schorsing was het gevolg. Na de rust maakte fractievoorzitter Jan Ooms van Steenbergen Anders namens de voltallige commissie bekend dat unaniem was besloten om burgemeester en wethouders te verzoeken hun voorstel terug te nemen. Het college zal zijn huiswerk dus over moeten doen, in goed overleg met de raad én de betrokken voetbalclub(s). In samenwerking met een onafhankelijke, externe adviseur.

Vooralsnog geen beslissing dus, zoals de teleurgestelde aanhangers van vv Steenbergen eigenlijk wel hadden gehoopt. Zij streven al jarenlang naar kunstgras en ondervinden steeds meer hinder van de slechte kwaliteit van de huidige velden, die volgens de club zwaar overbelast zijn en bij regen in no time onbespeelbaar worden. Met als gevolg een groot aantal afgelastingen van zowel trainingen als wedstrijden en toenemend gemor vanuit de leden, die geen waar krijgen voor hun contributiegeld.

'Knoop in je maag'

‘Zonder kunstgras gaat vv Steenbergen naar de klote’, stelde Wil Knop eind vorig jaar al eens klip en klaar. Vanavond reageerde hij emotioneel op de opmerking van wethouder Termeer, die stelde dat er constructief overleg is geweest met de voetbalvereniging. Knop bestreed dit ten stelligste. Sterker nog: ,,Ik heb in het gemeentehuis nog nooit één advies gekregen, we moeten alles zelf maar uitzoeken en krijgen hier zelfs reacties die je een knoop in je maag bezorgen.’’ Hij bleef er overigens bij dat de plannen van vv Steenbergen wel degelijk aan het gemeentelijke sportbeleidsplan en de normen van de KNVB voldoen.