Drukke tijden voor de Stadsherauten van Steenbergen

STEENBERGEN – De Stadsherauten hebben het verleden week druk gehad en zijn ook de komende weken bijzonder actief.

Woensdag 9 september werd een wandeling gemaakt met leerlingen van het R@velijn, die zich in het kader van het project Toepassing en Techniek op hun school bezighouden met een aanpassing van de vliegeniersroute. Dit door moderne en voor de jeugd en jongvolwassenen attractieve interactieve gadgets in de routebeschrijving in te bouwen.
Van de presentatie van hun plannen zal er een extra feestelijke aangelegenheid worden gemaakt. Vanwege het unieke van dit project, een gemeentelijke route die op initiatief van de lokale VVV en de stadsherauten door leerlingen van een lokale school voor voortgezet onderwijs wordt aangepast, zal de maquette van deze voorgestelde aanpassingen aan wethouder Esther Prent worden aangeboden in bijzijn van burgemeester Ruud van den Belt.

Taalcafé

Donderdag 10 september gingen 16 deelnemers van het taalcafé in 2 ploegen met herauten het centrum in om naast het oefenen van hun spreekvaardigheid in de Nederlandse taal ook een aantal historische en culturele feiten van onze stad te leren kennen.
Aan de rondwandeling was een kleine quiz verbonden. De vragen waarvan de antwoorden in het verhaal van de stadsherauten waren verwerkt zijn door één deelnemer volledig foutloos beantwoord zodat hij tenslotte ook nog het gewenste woord kon vormen. Heel goed. De andere deelnemers hadden wel een aantal vragen goed beantwoord maar helaas niet allemaal.
Omdat de leergierigheid voor en de kennis over onze stad door de deelnemers erg groot bleek, gaan die beide herauten tijdens een bijeenkomst van het taalcafé eind van de maand, nog eens terug naar het taalcafé voor verdere uitleg.

Leerlingen Gummarusschool

Vrijdag 11 september dan zag het winkelend publiek twee groep-zes leerlingen van de Gummarusschool met herauten en leerkrachten door het centrum lopen.
Door Claudia de Groen zijn met de herauten 2 koffers gevuld met verschillende voorwerpen. Per groep mochten de kinderen attributen uit de koffer kiezen, die per voorwerp voor een gebouw of gebeurtenis of activiteit in de stad stonden en waarvan ter plekke uitleg werd gegeven. Tijdens het lopen naar de verschillende plaatsen voor uitleg zochten de kinderen ook waar de schildjes van “gemeentelijk monument” en waar en hoeveel “muurankers” waren bevestigd in de huizen. Daarmee leerden de kinderen meteen om ook naar boven te kijken en de gebouwen op een heel andere manier te waarderen.

‘Weetjes’

Deze interactieve middag werd door zowel de leerlingen van groep zes, als de leerkrachten maar zeker ook door de samenstellers van de koffers als heel positief en enerverend ervaren. Er werden veel “weetjes” uitgewisseld met de leerlingen, die zelf overigens ook al heel veel over Steenbergen konden vertellen.
Het is de bedoeling dat alle groepen zes van de basisscholen in Steenbergen en de Welberg deze “koffer-wandeling” gaan maken, dus u zult ze wellicht vaker tegen gaan komen.

Groepswandelingen op verzoek

De acties voor de Stadsherauten zijn hiermee nog niet beëindigd want doordat er vanwege de coronamaatregelen alleen nog maar een beperkt aantal deelnemers mogelijk zijn voor de reguliere wandeling op de laatste zaterdag van de maand is er een grote stijging waar te nemen in de aanvragen van groepswandelingen op verzoek.
De enthousiaste stadsherauten voldoen daar graag aan. Bij een dergelijk verzoek wordt de wandeling geheel afgestemd op de wensen van de groep wandelaars.
Zo staan er nu al voor deze maand nog 3 wandelingen op verzoek in de agenda, naast de reguliere wandeling op 26 september die deze keer geheel zal gaan over de vesting en zijn bolwerken. In het verleden, maar ook in het heden, zijn deze beide zaken nog erg actueel.

Uitzondering: per fiets

De laatste reguliere wandeling van dit seizoen is gepland op 31 oktober en zal bij uitzondering deze keer op de fiets gemaakt gaan worden.
Het onderwerp van deze wandeling is het oorlogsverleden van Steenbergen met zijn vele facetten.
De te bezoeken punten in de stad liggen wat ver uit elkaar om ze allemaal te belopen waardoor bij uitzondering er deze keer gekozen is voor “een wandeling per fiets”.

Aanmelden

Aanmelden voor de reguliere wandelingen (tot minimaal 2 dagen van tevoren) en het vragen van inlichtingen voor wandelingen op verzoek kunnen worden gericht aan: stadsherautensteenbergen@gmail.com
Voor de laatste mededelingen kunt u ook onze facebook pagina bezoeken FB/stadsherauten Steenbergen of een kijkje nemen op de website van de heemkundekring ‘de Steenen Kamer’.