Drugsproblematiek in Steenbergen wordt op alle fronten bestreden

STEENBERGEN – De gemeente Steenbergen gaat op alle fronten de verslavingsproblematiek onder (hang)jongeren te lijf. ‘Ben ik in beeld?’ is de naam van het project dat het overmatig gebruik van alcohol en drugs onder met name de hangjeugd moet terugdringen en waarbij – in regionaal verband – ook drugsdealers aangepakt gaan worden.

,,Die gaan we met in samenwerking met de politie en onze buurgemeenten ‘wegpesten’,’’ stelde burgemeester Saskia Bolten vanavond in de commissie Mens & Maatschappij.

In deze vergadering werd het onderzoek besproken dat Novadic-Kentron (netwerk voor verslavingszorg) heeft gedaan naar de drugsproblematiek in de gemeente Steenbergen.

De politieke partijen gaven enerzijds te kennen ernstig geschrokken te zijn van de situatie, maar ook dat zij de uitkomsten eigenlijk wel hadden verwacht, op basis van geluiden die zij vanuit de samenleving al jaren opvangen.

Centrum Jeugd en Gezin

Eerder onderzoek van de GGD was echter nauwelijks verontrustend, met als gevolg dat het college geen stappen ondernam. ,,Dat onderzoek was gericht op alle jongeren,’’ ‘verklaarde’ wethouder Cor van Geel.

Nu de gemeente duidelijk in beeld heeft hoe de vlag er werkelijk bij hangt, is er een plan van aanpak opgesteld in overleg met politie, BOA’s, jongerenwerk(er) en hulpverlenende instanties, met een voorname rol voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG).

Bedoeling is zowel jongeren als hun ouders het ‘normaler’ gaan vinden om via het CJG deskundig advies in te winnen bij opvoedingsproblemen, zoals ook verslaving aan alcohol en/of drugs dat natuurlijk zijn.

Criminelen

Jongeren die in de ‘gevarenzone’ verkeren moeten er bovendien van doordrongen worden dat zij in beeld zijn bij politie, justitie en gemeente, die de ‘bijhorende’ overlast ook willen bestrijden in samenwerking met omwonenden van hangplekken. En voor zwaarder verslaafden moet de drempel naar de professionele hulpverlening worden verlaagd.

Het ‘wegpesten’ van drugsdealers klinkt eenvoudiger dan het in de praktijk is en kost volgens burgemeester Bolten vooral tijd. ,,In de veiligheidsregio Tilburg worden inmiddels echter grote successen geboekt op dit gebied en die werkwijze krijgt navolging in onze eigen veiligheidsregio.''

GHB

,,Maar het kans soms wel even duren voordat de politie genoeg bewijzen in handen heeft om een echte slag te slaan, waardoor deze criminelen opgeborgen kunnen worden en niet ergens anders weer opduiken.''

Bijkomstig probbleem is volgens de burgemeester overigens wel dat GHB één van de 'populairste' blijkt te zijn in Steenbergen en dit verboden middel kan in principe iedereen zelf maken.