Drie stichtingen nemen de peuterzalen over

STEENBERGEN – De gemeenten Steenbergen en Bergen op Zoom hebben met drie stichtingen een intentieverklaring ondertekend waarbij de overname van de peuterzalen in beide gemeenten door deze stichtingen het uitgangspunt is.  

De drie Stichtingen LPS Kindcentra (Lowys Perquin Stichting met 19 locaties in Steenbergen en Bergen op Zoom, Kinderopvang Mamaloe (met 5 locaties in Steenbergen en Bergen op Zoom) en Het Peutercollege NL (met 1 locatie in Bergen op Zoom) willen per 1 januari 2018 de diverse peuterzalen overnemen. Volgens beide gemeenten is deze overname de laatste stap in het harmonisatieproces dat ten aanzien van peuterspeelzalen en kinderopvang in gang is gezet.

Doel van het samenvoegen van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang is om de keuzevrijheid van ouders en het aantal kinderen in de peuteropvang te vergroten. Door het samenvoegen van de voorzieningen denken de gemeenten ook dat er betere kansen zijn voor de betreffende kinderen. De gemeenten zeggen hiermee vooruit te lopen op de veranderende wetgeving op dit gebied.

Activiteiten en kwaliteit behouden

Alle betrokken partijen hebben uitgesproken dat ze het belangrijk vinden om de bestaande activiteiten rondom het peuterzaalwerk en de peuteropvang te behouden. Er wordt ook ingezet op behoud van de kwaliteit en de werkgelegenheid voor het huidige personeel in de komende jaren.

Na zomervakantie gewoon terecht

De komende maanden wordt verder gewerkt aan de concrete uitwerking van de overname. Voor ouders en peuters zal er niets veranderen. Ze kunnen na de zomervakantie gewoon terecht bij de vertrouwde peuteropvanglocatie