Drie inwoners uit de gemeente Steenbergen koninklijk onderscheiden

STEENBERGEN – NIEUW-VOSSEMEER – KRUISLAND – Dit jaar zin drie inwoners uit de gemeente Steenbergen koninklijk onderscheiden. Het drietal is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Door de coronacrisis is de officiële uitreiking met het opspelden van de bijhorende versierselen uitgesteld. Vandaag maakt burgemeester Ruud van den Belt de toekenning bekend in een rechtstreekse televisie-uitzending van de SLOS. Deze uitzending is om 12:00 uur gestart. Ook zijn de gedecoreerden persoonlijk telefonisch op de hoogte gebracht.

De onderscheidingen werden toegekend aan:

De heer D.J. Dekkers (76), wonende te Steenbergen, Slagblok 3.

Dirk Dekkers zet zich al sinds 1979 actief en zeer intensief als vrijwilliger in voor (aanvankelijk) de vogelsport – en met een onderbreking van 10 jaar – sinds 2004 voor de duivensport. Hij is een begrip in de duivensport en besteedt vele uren aan bestuurstaken in meerdere, aan de duivensport gerelateerde organisaties. Daarnaast is hij zelf – uiteraard – ook een fervente ‘duivenmelker’.
Dirk Dekkers was van 1997 tot 1994 voorzitter van de inmiddels opgeheven vogeltjesvereniging “De Delta Zangers” uit Willemstad, die in die periode ongeveer 100 leden telde. Vanaf 2004 is Dirk Dekkers al voorzitter van de Z.U.F., de Zuidwesthoek Union Fond die weer werkzaam is voor een 8-tal duivensportverenigingen met gezamenlijk zo’n 200 leden. Deze 8 verenigingen organiseren onderlinge concoursen. De Z.U.F. vierde op 30 november 2019 het 60-jarig bestaan.
In 2014 werd de Dirk Dekkers administrateur van de organisatie ‘Gouden ringen’ die administratie bijhoudt van alle uitgegeven ringen aan de leden van duivensportorganisaties in de afdelingen Zeeland, Brabant 2000 en in Oost-Brabant.
Hij is nog altijd bestuurslid van Brabant 2000. En hij trad in 2017 als secretaris toe tot het bestuur van de vereniging ‘Mark en Vliet’ waarvan circa 100 personen lid zijn uit het gebied Lepelstraat, Dinteloord, Kruisland, Heiningen en Halsteren. Tussendoor is hij nog een paar jaar voorzitter geweest van de Kleine Westhoek, een samenwerking van 5 verenigingen in de gemeente Woensdrecht.
Zoals één van de ondersteuners aangaf is Dirk Dekkers, ondanks zijn leeftijd van 76 jaar, nooit te beroerd om ergens een helpende hand uit te steken. Hij  vervulde zijn functies altijd met veel liefde voor de vogelsport en doet dat nog altijd sinds 2004 voor de duivensport. Voor zijn verdiensten is Dirk Dekkers benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer P.A. van Schilt (66), afkomstig uit Nieuw-Vossemeer, maar tegenwoordig woonachtig in Bergen op Zoom.

Piet van Schilt zet zich al vele jaren geheel vrijwillig en op intensieve wijze in voor het maatschappelijk belang. Met name voor het kerkelijk leven in Nieuw-Vossemeer. Daarnaast heeft hij zich gedurende 16 jaar ingezet ten behoeve van voetbalvereniging NVS in Nieuw-Vossemeer, het dorp waar zijn vele vrijwilligerswerk hogelijk gewaardeerd wordt.
Piet van Schilt was In de jaren ’80 pupillenleider en hulpkracht bij diverse nevenactiviteiten van NVS.  In de jaren ’90 was hij er seniorenleider en van 1 september 1995 tot 30 juni 2011 ook als scheidsrechter actief.
Piet van Schilt vervulde van 1 januari 1998 tot 1 januari 2011 de functie van vicevoorzitter van de Parochie Sint-Joannes de Doper te Nieuw-Vossemeer. Aansluitend werd hij (dus op 1 januari 2011) vicevoorzitter van het bestuur van de Sint Annaparochie. Collega-bestuursleden omschrijven hem als een zeer bevlogen en betrokken, volhardende, actieve en deskundige vicevoorzitter en bestuurslid. Mede onder zijn leiding is de kerk in Nieuw-Vossemeer bewaard gebleven als monument en dienstdoende kerk, waarin onder andere een ontmoetingsruimte en een invalidentoilet zijn aangebracht en het dak toekomstbestendig is gemaakt.
De heer Van Schilt is op een bijzondere manier betrokken geweest bij de oprichting van de Sint Annaparochie. Toen door een bisschoppelijk besluit een reorganisatie nodig was van de kerkelijke organisatie is er voor het gebied Steenbergen/Halsteren een commissie ingesteld die deze reorganisatie gestalte moest geven. Piet van Schilt heeft op een enthousiaste manier het voorzitterschap van deze commissie uitgevoerd. Als gemachtigd vicevoorzitter van de Sint Annaparochie heeft hij richting gegeven aan het moeilijke proces van de noodzakelijke sluiting van drie parochiekerken in de gemeente. Bij oprichting van de werkgroep ‘behoud Gummaruskerk’ is Piet van Schilt belast met het beheer van het monumentale kerkgebouw, maar ook van alle andere kerken binnen de gemeente Steenbergen.
Daarnaast is hij vanaf 1 januari 2012 bestuurslid van de Stichting Fancy Fair Nieuw-Vossemeer waar hij ook verantwoordelijk is voor fondsenwerving. Tijdens de fancy fair draait hij aan het rad van avontuur. Piet van Schilt wist door zijn enthousiasme veel sponsoren bij de jaarlijkse fancy fair te betrekken.

Piet van Schilt is vanwege zijn verdiensten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw J.B.W. Veeken-Wezenbeek (73), wonende te Kruisland, West-Zandberg 28

Jo Wezenbeek, zoals velen haar kennen, wordt vanwege haar vrijwilligerswerk in haar woonplaats Kruisland zeer gewaardeerd en zij is – mede op basis van het café/restaurant dat zij vele jaren uitbaatte – een bekend en vertrouwd gezicht in het dorp.
Zij zette zich vele jaren in als vrijwilliger voor de Woonvoorziening voor Senioren Kruisland, het vroegere ‘Pluspunt’. Vanaf de opening, midden de jaren ’80, tot de sluiting verzorgde Jo de maaltijden voor de aldaar wonende senioren. Sinds april 2018 zet Jo dit werk voort bij “Wat de pot schaft”. Elke donderdag verzorgt ze met hulp van andere vrijwilligers in dorpshuis Siemburg maaltijden voor zo’n twintigtal personen. Ze is er de grote regulateur, coördinator, inkoper, kok en penningmeester. Jo Wezenbeek is iemand van ‘niet zeuren’ maar gewoon doen: “niet lullen maar poetsen”.
Het project ‘Wat de pot schaft’ is wat men noemt een sterk staaltje gemeenschapszin.
Zo’n vijftien Kruislanders schuiven elke donderdag aan terwijl Jo Wezenbeek en Tonnie Wezenbeek om de beurt koken. Dat doen ze met producten van het seizoen die ze zoveel mogelijk bij de plaatselijke supermarkt halen. Het eetpunt ‘Wat de pot schaft’ is opgezet door de Dorpsraad, de Zonnebloem en KBO Kruisland.
Mevrouw Wezenbeek is “ongevraagd” taxichauffeur voor de KBO-afdeling in Kruisland. Degenen die graag naar de KBO-middagen willen komen en niet meer mobiel zijn, worden steeds door Jo Wezenbeek opgehaald.
Sedert 12,5 jaar is mevrouw Wezenbeek ook zeer actief bij bouwclub De Begienurs.  Tijdens het bouwseizoen is zij gemiddeld 3 avonden per week als vrijwilliger actief. In de aller-drukste periode is zij vrijwel iedere avond in het bouwkot van de partij.

Jo Wezenbeek is vanwege haar verdiensten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.