Dorpsraad Welberg zou liever wat minder nieuwbouw in groenere omgeving zien

STEENBERGEN – Tijdens de oordeelvormende vergadering van afgelopen woensdag staken de leden van de Steenbergse gemeenteraad de loftrompet af over het Centrumplan Welberg dat op de agenda stond. Met name de wijze waarop het plan in samenspraak met betrokken partijen tot stand is gekomen, leverde het college de nodige complimenten op. Ook de Dorpsraad Welberg is tevreden over het proces dat tot het Centrumplan heeft geleid, maar maakt zich wel zorgen over een aantal aspecten. Zo pleit zij voor een zo groen mogelijke invulling van het autovrije dorpsplein en een vermindering van het aantal geprojecteerde woningen op het voormalige voetbalveld.

“Hoewel ons dorp landelijk gelegen is, zijn er binnen de bebouwde contouren geen grotere oppervlaktes openbaar groen te vinden,” schrijft de dorpsraad in een brief aan de raadsleden. “We ijveren er om die reden naar om het Centrumplan zo natuurlijk mogelijk vorm te geven. Gras in plaats van klinkers, bomen en veel beplanting die van toegevoegde waarde is voor flora en fauna.”Bepe
rkte woningbouwHet aantal van 24-30 woningen op het voormalige voetbalveld van Sc Welberg, mag naar mening van de dorpsraad wel een ‘tikke terug’. “Uit de enquête die wij op het dorp hielden, bleek dat er behoefte is aan beperkte woningbouw op die locatie. Volgens het Centrumplan wordt met een invulling van maximaal 30 (!) woningen invulling gegeven aan deze wens. De Dorpsraad Welberg vindt dat teveel. Wanneer dit gehalveerd wordt, is het naar onze mening meer dan genoeg. Er ontstaat dan een wijkje dat ruimtelijker en groener van opzet is en een kwalitatieve bijdrage levert aan het Centrumplan Welberg.“

Serieus

Het kan zijn dat de dorpsraad zich hiermee in de vingers snijdt want de opbrengst van de woningbouw is nodig om de invulling van het dorpsplein te bekostigen. Hoe meer woningen, hoe meer geld er beschikbaar is. De dorpsraad is het dan niet eens met deze wijze van financiering. Men vindt het logischer wanneer de opbrengst van de woningen naar de Algemene Reserve gaat en er voor het Centrumplan een vast bedrag in de begroting wordt opgenomen. “Dan hebben we ook niet te maken met het risico dat het hele plan niet doorgaat wanneer zich geen projectontwikkelaar meldt”, aldus de dorpsraad die benadrukt dat totstandkoming van het proces door alle partijen als prettig is ervaren. “Maar als dorpsraad is het onze taak tot een groen, sterk kloppend dorpshart te komen waar Welbergenaren van alle leeftijden de komende decennia met plezier samenkomen. Die taak nemen wij serieus.”

Hamerstuk

Bij de behandeling van het agendapunt kreeg de dorpsraad nul op het rekest. Volgens de raad kunnen alle aangedragen punten bij de verdere uitvoering behandeld worden. Het onderwerp wordt daarom als hamerstuk doorgeleid naar de besluitvormende raad van 28 september aanstaande.

Brug over de Boomvaart

Het Centrumplan Welberg voorziet in een renovatie van gemeenschapshuis De Vaert en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden op het gebouw van het Welbergse jeugdwerk. Ook komt er een pad voor niet-gemotoriseerd verkeer tussen het nieuwe woongebied achterlangs de kerk naar de Corneliusstraat. Het gebied tussen de Pius X school en De Vaert wordt ingericht als een autovrij dorpsplein. Hierbij wordt ook een gedeelte van het schoolplein betrokken. Er komt een nieuwe brug over de Boomvaart, wat tevens de enige entree voor auto’s tot het centrumgebied wordt. De beukenbomen blijven zoveel mogelijk behouden. De kerk krijgt een gemengde bestemming: horeca en wonen met gebruik voor maatschappelijke doeleinden. De renovatie van De Vaert en onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw van JFK en De Klup zullen in 2018 worden uitgevoerd; de inrichting van het nieuwe woongebied gaat volgens deze uitgangspunten pas in 2019 beginnen.