Dorpsraad fleurt Dinteloord op

DINTELOORD – De havenkom van Dinteloord ziet er weer een stuk fleuriger uit dankzij de ‘hanging baskets’ die de Dorpsraad er deze week heeft opgehangen.

De gemeente zag zich jaren geleden genoodzaakt de bloembakken weg te bezuinigen, maar dat vonden ze in Dinteloord toch wel een gemis. Dankzij de zogenaamde ‘onttrekkingsgelden’ van een kwartje per inwoner – te besteden aan projecten ter verbetering van de leefbaarheid – en een flinke financiële injectie van de Woningstichting Dinteloord, heeft de Dorpsraad toch weer kans gezien om de ‘hanging baskets’ terug te laten keren.

Omwonenden van de havenkom hebben zich bereid getoond de planten water te geven, zodat ze er florissant bij blijven staan. Als het enigszins kan wil de Dinteloordse Dorpsraad de bloembakken voortaan elk jaar opnieuw ophangen en het project volgend jaar – met medewerking van de plaatselijke winkeliers(vereniging) – uitbreiden naar het Raadhuisplein. Ook daar hingen in het verleden ‘hanging baskets’ aan de lantaarnpalen.