Dorpsjubileum staat in de steigers

NIEUW-VOSSEMEER – Met een grote reünie zal op zaterdag 10 juni 2017 de feestweek ter gelegenheid van het 450-jarig bestaan van Nieuw-Vossemeer van start gaan.

Op het programma staan verder ook al een braderie, een ouderendag, een feestdag voor alle basisschoolkinderen in het dorp, een muziekevenement voor de jeugd, een zeskamp die van maandag t/m vrijdag in de avonduren wordt gehouden, een groot dorpsontbijt, een bonte middag en een afsluitende dorpsbarbecue met feestavond.

De festiviteiten gaan zich allemaal voltrekken op evenemententerrein het Vossenbos aan de Veerweg.

Dit alles werd duidelijk uit de presentatie die de Stichting 450 jaar Nieuw-Vossemeer onlangs gaf met betrekking tot het jubileum, waarbij o.a. de plaatselijke horeca, de lokale afdeling van de KBO, harmonie Semper Crescendo, heemkundekring Ambachtsheerlijkheid en het A.M. de Jongtoneel al nauw zijn betrokken.

De overkoepelende organisatie heeft nog meer plannen, zoals een grote productie over het 450-jarig bestaan van Nieuw-Vossemeer, maar roept nu de bevolking op om met ideeën te komen voor de verdere invulling van het programma.

De inwoners kunnen hun suggesties tot 1 december indienen via het emailadres info@stichting450.nl of het postadres K. v.d. Sandestraat 15, 4681 BZ in Nieuw-Vossemeer. De inzenders worden vervolgens door de stichting uitgenodigd voor overleg. In maart is er weer een bijeenkomst om de resultaten bekend te maken. 

Hoewel de stichting zich op de feestweek concentreert, hoopt zij ook dat verenigingen hun bestaande activiteiten in 2017 een jubileumtintje willen geven en zijn ook door het jaar heen nieuwe activiteiten welkom.

Voor nadere informatie: www.stichting450.nl

Foto Niek Perdaems