Dorpsbewoner Hans van Trier koop kerk in De Heen

DE HEEN – De Sint Annaparochie heeft met Hans van Trier een akkoord bereikt over de verkoop van de kerk in De Heen. De ondernemer/dorpsbewoner wil het gebouw, dat in november voorgoed aan de eredienst wordt onttrokken, graag in een zo origineel mogelijke staat behouden voor de kleinste kern van de gemeente Steenbergen.

De ‘deal’ is nagenoeg helemaal rond: binnen enkele weken wordt de officiële toestemming van het bisdom Breda verwacht en de overdracht beklonken bij de notaris. Ondertussen is Van Trier al begonnen om het achterstallig onderhoud aan de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming weg te werken.

Naar alle waarschijnlijkheid blijft ook het interieur grotendeels ‘achter’ in de kerk, die Van Trier beschikbaar wil stellen voor sociaal-culturele activiteiten, zoals optredens en de Kerstmarkt in het dorp.

De kapel in het voorportaal hoopt hij apart open te kunnen stellen, zodat mensen daar ook in de toekomst een kaarsje kunnen opsteken.

De nieuwe eigenaar woont naast het godshuis en heeft ook de vroegere Spar/bakkerswinkel van Schepers, aan de overkant van de Dorpsweg, aangekocht. In beide gevallen voornamelijk uit liefde voor het 400-jarige De Heen, waar de de familie Van Trier al negen generaties zowel maatschappelijk als bedrijfsmatig actief is.

'Perfecte oplossing voor Sint Annaparochie en de inwoners van De Heen'

,,Het pand van de buurman komt bovendien maar één keer te koop, zeggen ze altijd, en ik moet er niet aan denken dat iemand anders er bijvoorbeeld een appartementencomplex van zou maken.’’

Namens de Sint Annaparochie stelt vice-voorzitter Piet van Schilt bijzonder in z’n nopjes te zijn met de overname. ,,Voor ons een grote zorg minder en een perfecte oplossing voor de mensen in De Heen.’’

Belangstellenden kunnen morgenmiddag, na afloop van de viering die om 17.00 uur begint, in de kerk terecht voor een nadere toelichting.

Behalve de O.L.V. ten Hemelopneming ziet de Sint Annaparochie zich – uit financiële overwegingen en teruglopende bezoekersaantallen – ook genoodzaakt de Petrus en Pauluskerk in Dinteloord en de Corneliuskerk in Welberg te sluiten. Voor deze gebedshuizen zijn nog geen (kandidaat-)kopers.

Een uitgebreider artikel over dit onderwerp kunt u vandaag lezen in de huis-aan-huis editie van de Steenbergse Courant