Donderdag extra raadsvergadering over steunfonds zonder pers en publiek

STEENBERGEN – Deze donderdag – 2 april – komt de gemeenteraad in aangepaste vorm bijeen tijdens een extra raadsvergadering. Vanwege corona gebeurt dat zonder publiek en pers. Wel wordt de vergadering uitgezonden via SLOS en eigen gemeentelijk kanaal. De vergadering begint om 19:30 uur.

Tijdens de vergadering wordt gesproken over het steunfonds dat het college van b en w wil vormen. Hiervoor wordt als de gemeenteraad akkoord gaat een miljoen euro vrijgemaakt. Het voorstel van het college behelst maatregelen op korte, middellange en lange termijn. De maatregelen op korte en middellange termijn zijn inmiddels bekend en worden betaald uit de reguliere begroting. Met het miljoen wordt een steunfonds gerealiseerd dat bedoeld is als vangnet. Voor het geval de bestaande steunvoorzieningen voor inwoners en ondernemers onvoldoende mochten zijn.

Vergaderen met slechts 11 raadsleden

Om rechtsgeldige beslissingen te nemen moeten gemeenteraadsleden fysiek aanwezig zijn. Digitaal stemmen over een voorstel is wettelijk niet toegestaan. Deze raadsvergadering kan worden gehouden met inachtneming van de onderlinge anderhalve meter afstand met 11 raadsleden. Rekening houdend met de verhoudingen in de gemeenteraad vaardigt elke partij een gelimiteerd aantal raadsleden af.

Inspreken

Ook bij deze vergadering kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht. Dit kan schriftelijk en mondeling. In geval van mondeling inspreken wordt rekening gehouden met de voorschriften van het RIVM. Insprekers moeten zich tot uiterlijk 12 uur voorafgaand aan de vergadering melden bij de griffier.

Uitzendingen

Deze raadsvergadering wordt live uitgezonden. Dat gebeurt door de SLOS, die de beelden vanuit het aanwezige systeem in de raadszaal overneemt en deze via TV uitzendt en daarnaast via www.slos.nl/live en via de lokale omroep app. De gemeente streamt zelf via www.raad.gemeente-steenbergen.nl.