Donaties maken Plusbus mogelijk; vrijwilligers houden hem in stand

STEENBERGEN – Afgelopen zaterdag kwam het merendeel van de vrijwilligers van de Stichting PLUSBUS Steenbergen in de Gummaruskerk bij elkaar om een nieuwe Plusbus in gebruik te nemen.

Adri van der Hoeven, voorzitter van de Stichting PLUSBUS, noemde in zijn openingswoordje de vrijwilligers die de Plusbussen laten rijden. Het meest zichtbaar daarbij zijn de chauffeurs in hun blauwe jasjes. Zij doen er dagelijks alles aan om op tijd bij de passagiers te zijn. Minder zichtbaar zijn de dames die in de centrale de aanvragen aannemen en alle mogelijke moeite doen om deze in de planning te passen. Dit is zeker niet altijd even gemakkelijk. Alle passagiers willen namelijk met name in het begin en aan het eind van een activiteit tegelijk naar huis.

Donateursactie en giften

Naast hun dagelijks werk zetten chauffeurs en centralistes zich samen met collectanten zo’n 3 avonden en/of middagen ook nog in voor de jaarlijkse donateursactie, zonder welke inkomsten de bussen niet zouden kunnen rijden. Dit jaar leverde de donateursactie maar liefst 13.500 euro op. Andere bronnen van groot belang zijn de sponsoren, incidentele giften, bijdragen van de passagiers en een heel mooi subsidiebedrag van de gemeente. Eén van de sponsoren moet hier zeker worden genoemd. Dinteloorder Harry Vlamings loopt jaarlijks de Nijmeegse vierdaagse en laat zich dan sponsoren ten behoeve van goede doelen. Dit jaar leverde dat onder meer 750 euro voor de Plusbus op. Hij doet dit uit waardering voor de wijze waarop de Plusbus zijn moeder altijd vervoerde.

Confetti

Na de toelichting van voorzitter Van der Hoeven gingen alle aanwezigen naar buiten waar de oude bus werd weggereden en de nieuwe bus met confetti werd onthaald. Na deze handeling schoven de aanwezigen in de kerk aan voor een bakje koffie met taart van sponsor bakker Van Hees.
Daarna volgde een besloten gedeelte voor de vrijwilligers. Zij werden door de voorzitter bedankt voor hun inzet in dit jaar en namen een banketstaaf in ontvangst. Tevens werd afscheid genomen van Michel de Regt die maar liefst 12 jaar heeft gereden en daarnaast ook nog hele dagen bereikbaar was om problemen op te lossen.

Foto’s: Thomas Weezenbeek © 2019
Door: Wim Visser