Donateursactie Plusbus gaat van start

STEENBERGEN – De komende weken gaan vrijwilligers van de Plusbus op pad om te collecteren voor de vervanging van de oudste Plusbus voor een nieuwe versie. Tussen 18:00 en 20:00 uur komen ze langs in de kernen van de gemeente Steenbergen. De appartementsgroepen worden overdag bezocht.

De Plusbus is een voorziening die voor vervoer zorgt van inwoners uit de gemeente Steenbergen. Het verzorgingsgebied valt eveneens binnen de gemeente. De Plusbus wordt geheel verzorgd door onbetaalde vrijwilligers die bijdragen van de bevolking hard kunnen gebruiken om hun service te verlenen. Ze zullen daarom collecteren in alle kernen en zo wordt aangekondigd ‘zullen proberen om niemand over te slaan’. Mocht het toch voorkomen dat inwoners worden gemist, dan hoopt het Plusbus-team dat een donatie wordt overgemaakt op rekening NL35 RABO 0335 4009 81 t.n.v. St. PLUSBUS Steenbergen.