Dode eenden duiden op botulisme in de Zuidvest van het park

STEENBERGEN – Waterschap Brabantse Delta heeft botulisme geconstateerd in het water van de Zuidwest bij het park aan de Zuidwal. Om besmetting met en verspreiding van de bacterie te voorkomen, dient contact met dit en al het omliggende water te worden vermeden. Dit geldt zowel voor mensen als voor dieren.

Oplettende voorbijgangers zagen vrijdagavond meerdere dode eenden in de Zuidvest drijven en gaven dit door aan het waterschap. Dode watervogels zijn doorgaans een aanwijzing voor de aanwezigheid van botulisme en ook de belangrijkste verspreidingsbron van de bacterie.

Botulisme is een voedselvergiftiging die sowieso voorkomt in de grond, waterbodems, gezonde (water)vogels, vissen en andere dieren, maar is dan niet actief. Om actief te worden hebben de bacterieën voedsel nodig, zoals dode watervogels en een warme, zuurstofloze omgeving, zoals ondiep en stilstaand water.

De gemeente plaatst bij de locatie waarschuwingsborden totdat het gevaar is geweken. Wie dode eenden of andere watervogels aantreft wordt met klem geadviseerd deze niet zelf aan te raken, maar contact op te nemen met Brabantse Delta via 076-5641000. Medewerkers van het waterschap verwijderen de kadavers op een veilige manier.