Diverse deskundigen kunnen ondersteuning geven bij vermoeden van dementie

DINTELOORD – “Zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat geldt voor ouderen en dat geldt ook voor mensen die lijden aan een vorm van dementie”.  Met deze woorden verwelkomde Jeanne Brooijmans, belangenbehartiger bij Alzheimer West-Brabant, een dertigtal belangstellenden in het Dorpshuis van Dinteloord op een avond met als thema ‘Vitaal Brabant’. Een speciaal woord van welkom had zij voor Cor van Geel, scheidend wethouder van de Gemeente Steenbergen die veel betekend heeft voor het realiseren van Steenbergen als ‘Dementievriendelijke gemeenschap’. Tijdens de bijeenkomst werd informatie gegeven over langer zelfstandig thuis wonen. 

 De eerste spreker van de avond was Ruud van den Eeden, voorlichter van Alzheimer West-Brabant.  Zijn stelling was dat één op de vijf mensen te maken krijgt met een vorm van dementie. Maar deze mensen willen graag zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen. Maar dan willen zij wel mee kunnen blijven doen in de samenleving, deel kunnen nemen aan een zangkoor, een sport- of een kaartclub en bezoek blijven ontvangen. Hij beëindigde zijn gloedvolle betoog met een verwijzing naar www.samendementievriendelijk.nl. Daar zijn tips te vinden om goed om te gaan met mensen die lijden aan een vorm van dementie. Ook bedrijven, organisaties, verenigingen en mantelzorgers kunnen daar terecht als zij aandacht willen geven aan het omgaan met dementie.

Huis van Morgen

Na de pauze sprak Harry Prins. Hij is ambassadeur van het ‘Huis van Morgen’, onderdeel van het Kellebeekcollege  in Roosendaal. Prins gaf informatie over alle mogelijke voorzieningen die mensen in staat stellen langer zelfstandig te blijven wonen. Bijvoorbeeld door eenvoudige oplossingen om bijvoorbeeld gemakkelijker trap te kunnen lopen tot meer technische oplossingen zoals de mogelijkheden van robotica in huis. Op www.huis-van-morgen.nl is informatie hierover te vinden.

Kosteloze hulp

De avond werd besloten met een panel waaraan veel vragen werden gesteld. Nadrukkelijk kwam de vraag naar voren wie je bij het vermoeden van dementie zou kunnen inschakelen. Naast de huisarts is dat vooral de ‘casemanager dementie’ van TWB of de wijkverpleegkundige , die je rechtstreeks en kosteloos mag benaderen.  Daarnaast is er de SWOS en de mantelzorgondersteuning waar iedereen een beroep op kan doen voor hulp en informatie.