Directie Rabobank treedt terug in belang van fusie

STEENBERGEN – Rabobank Het Markiezaat heeft vanmiddag bekendgemaakt dat haar drie directieleden per 1 september a.s. terugtreden. Ze worden vervangen door een interim-directie. Volgens directievoorzitter Silvia Bal is dit besluit genomen om uit de impasse te geraken waarin de fusiebesprekingen met Rabobank Roosendaal-Woensdrecht zijn beland.

Vorig jaar startte Rabobank Het Markiezaat besprekingen met buurbank Roosendaal-Woensdrecht. Directie en Raad van Commissarissen van Het Markiezaat zijn tot de conclusie gekomen dat hun bank te klein is om in de nabije toekomst haar rol naar behoren te vervullen. “In het belang van leden, klanten en medewerkers is derhalve opschaling vereist”, zo stelt de bank.

Reden hiervoor zijn de ontwikkelingen op de financiële markten, de verzwaarde wet- en regelgeving en de strenge eisen op het gebied van solvabiliteit. Maar ook de huidige en toekomstige rol van de bank, waarbij het accent nadrukkelijk ligt op deskundige dienstverlening.

Meest geschikte fusiepartner

In de visie van Rabobank Het Markiezaat is Rabobank Roosendaal-Woensdrecht de meest geschikte fusiepartner. Beide banken bedienen leden en klanten in een gebied met nauwe samenhang. ‘In de afgelopen decennia was reeds sprake van een goede aanvullende samenwerking, bovenop de reguliere samenwerking als onderdeel van de totale Rabobankorganisatie’, zo laat Het Markiezaat weten. Ook Rabobank Roosendaal-Woensdrecht onderschrijft deze visie.

In geval van een fusie wordt een bank gevormd met een balanstotaal van 3 miljard euro. Deze schaalgrootte is voor de bank een zogenaamde comfortabele maat, voldoende om operationeel en financieel naar behoren te functioneren. (Het Markiezaat heeft een balanstotaal van 1 miljard, Roosendaal-Woensdrecht is 2 x zo groot en komt op een balanstotaal van 2 miljard).

Impasse

Onlangs raakten de fusiebesprekingen in een impasse. Een discussie over de invulling van de directieposten leverde zware vertraging op in het proces. ‘In het belang van de bank – leden, klanten en medewerkers – hebben de directieleden Silvia Bal, Marc Luttikhuis en Piet Peters – in nauw overleg met RvC van Rabobank Het Markiezaat, daarom besloten om hun functie neer te leggen. Zij gaan zich vanaf 1 september oriënteren op hun verdere loopbaan’, zo laat de bank in een persbericht weten.

‘Bankbelang boven persoonlijk belang’

“Wij hebben ons als directieteam samen met alle medewerkers de afgelopen jaren enorm ingezet voor onze Rabobank Het Markiezaat. En met resultaat, onze bank is weer uit het dal gekomen. Een gezonde toekomst is vanwege alle ontwikkelingen echter slechts te garanderen met de juiste schaalgrootte. De keuze voor Rabobank Roosendaal-Woensdrecht is naar onze mening de meest juiste voor Rabobank Het Markiezaat. Wij vinden dat het proces naar de noodzakelijke opschaling niet langer mag worden vertraagd. Dat is voor ons reden om het persoonlijk belang ondergeschikt te laten zijn aan het bankbelang. Dat is pijnlijk, maar zo hoort het ook”, zo verwoordt directievoorzitter Silvia Bal mede namens haar collega’s het genomen besluit.

Trots

Voorzitter Hubert Koevoets van de Raad van Commissarissen staat achter dit besluit. “Ook wij zijn doordrongen van de noodzaak tot opschaling. Wij delen de mening van de directie dat het proces om tot een fusie te komen met Rabobank Roosendaal-Woensdrecht voortgang moet hebben. We kunnen niet anders dan trots zijn op ons directieteam. Hun besluit bevestigt wederom hun kwaliteit en leiderschap, zoals wij die de afgelopen jaren hebben mogen ervaren. De Raad van Commissarissen zal nu een interim directie aanstellen om er voor te zorgen dat onze leden, klanten en medewerkers de volledige aandacht blijven krijgen en ondertussen het proces naar de benodigde fusie vervolgd kan worden”.

Reacties

Begin deze week zijn alle medewerkers van Rabobank Het Markiezaat ingelicht. Gisteravond was er een extra vergadering van de ledenraad, waarop de directie haar besluit bekend maakte. Naast emotionele reacties was er uiteindelijk ook begrip en werd lof gesproken over het ‘nobele’, ‘moedige’ directiebesluit. Daarbij werd wel de hoop uitgesproken dat deze forse beslissing een positief effect op de voortgang van de fusiebesprekingen zal hebben.

De vestiging van Rabobank Het Markiezaat aan de Fabrieksdijk in Steenbergen.