Directeur stichting Ouders van Waarde: “Diefstal uit kas oudervereniging Maria Regina moet wake-up call voor alle scholen zijn”

STEENBERGEN – “Laat het een wake-up call voor alle scholen in Nederland zijn,” reageert Werner van Katwijk, directeur van de stichting Ouders van Waarde (OvW), op het bericht dat de penningmeester van basisschool Maria Regina jarenlang de kas van de oudervereniging heeft afgeroomd. De belangenbehartiger voor ouders, ouderraden en medezeggenschapsraden is van mening dat de organisatie van ouderverenigingen, die een zelfstandige positie binnen de scholen innemen, beter kan en moet. “Helemaal voorkomen dat dit soort uitwassen gebeuren, kun je nooit. Je kunt het wel dusdanig organiseren dat de kans veel kleiner wordt.”

Twee weken geleden stuurde Eric Graafmans, directeur van de Maria Regina, een brief naar alle ouders van de school. Daarin maakte hij bekend dat het bestuur van de oudervereniging aangifte heeft gedaan tegen de penningmeester van de ouderraad. De ouderraad bestaat uit het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) van de zelfstandige oudervereniging.

Ongeoorloofd bediend

De penningmeester in kwestie was volgens Grada Huis, woordvoerder van de overkoepelende Lowys Porquin Stichting (LPS), sinds 2013 in functie.  Het gefundeerde vermoeden bestaat dat deze persoon zich gedurende die hele periode ongeoorloofd heeft bediend van geld uit de betaal- en spaarrekening van de vereniging. Dit gebeurde volgens Graafmans door middel van “oneigenlijke administratie, betalingen en opnames van de spaarrekening”.

In de editie van Steenbergse Courant van deze vrijdag 28 mei staat hierover een uitgebreid artikel geschreven door Dasja Abresch met meer informatie.
Word lid van Steenbergse Courant en ontvang de krant elke week in de bus. Daarnaast krijgt u de krant wanneer u dat wenst ook gratis digitaal toegestuurd.