Diploma voor alle examenkandidaten Ravelijn

STEENBERGEN – Nog groter dan twee weken was gisteren de vreugde en tevredenheid over het verloop van de eindexamens op ’t R@velijn, dat na de herkansingen op een 100 procent score is uitgekomen. Oftewel: alle 75 vierdejaars leerlingen mochten gisteren hun diploma in ontvangst komen nemen.

Directeur Huibert de Jonge wist hierbij bovendien te vermelden, dat het gemiddelde van de op ‘zijn’ school behaalde cijfers boven het landelijk gemiddelde ligt.

De examenkandidaten van de basisberoepsgerichte leerweg kwamen uit op een 7,2, de kaderberoepsgerichte leerweg scoorde een 6,8 en de mavo een 6,5. Op de mavo sloten meerdere leerlingen hun vmbo-opleiding af met zeven of acht, in plaats van de zes verplichte vakken.

De diploma-uitreiking vond gisteren in twee gedeeltes plaats, compleet met de vooral uit Amerika bekende  ‘professorhoedjes’ voor de geslaagden, die de hoofddeksels uiteindelijk – zoals dat hoort – met een ferme zwaai de lucht in slingerden.