Diomedon kan nog meer gaan stralen: met behulp van 34.000 watt

STEENBERGEN – Voorzitter Eduard Tonissen van sv Diomedon straalde aan het begin van deze avond. En dat had een duidelijke reden: de officiële ingebruikname van de nieuwe baanverlichting op het sportpark aan de Seringenlaan. In totaal 9 masten met maar liefst 34.000 watt aan vermogen zorgen er voor dat de sporters ook in donkere tijden hun atletieksport kunnen beoefenen. Met dank Rabobank Zuid-West Brabant, gemeente Steenbergen en de vrijwilligers van de sportvereniging zelf.

Wethouder sportzaken Cors Zijlmans, directievoorzitter Ed Vreman van Rabobank Zuid-West Brabant en voorzitter van de afdeling Atletiek en leider van het vrijwilligersteam Frans van de Branden verrichtten rond de klok van zes uur zojuist de openingshandeling.
De keuze voor dit drietal was een bewuste.

Forse bijdrage coöperatiefonds Rabobank
Rabobank Zuid-West Brabant schonk namens vanuit het coöperatiefonds een bedrag van 10.000 euro. “Dit is wat wij noemen coöperatief dividend. Hiermee geven wij een gedeelte van onze winst terug aan bevorderende initiatieven in ons werkgebied. Vertegenwoordigers van onze ledenraad hebben zitting in de commissie van het coöperatiefonds. Zij beoordelen de aanvragen en wanneer deze voldoen aan de criteria bepalen ze de hoogte van het bedrag ter ondersteuning. Sv Diomedon heeft vanwege het belang van deze vereniging voor de gemeenschap het maximale bedrag gekregen”. Hiermee was het eerste kwart van de totale investering – van totaal 40.000 euro –  binnen.

Slechts halve lening bij de gemeente
Wethouder Cors Zijlmans vertegenwoordigde de gemeente, die een renteloze lening heeft verstrekt van 14.000 euro, terwijl eenzelfde bedrag is gedoneerd. Diomedon betaalt de lening in 20 jaar terug. “De aanvraag was goed onderbouwd, de zelfwerkzaamheid van Diomedon was groot en het doel dient het belang van een grote groep inwoners. De gemeenteraad had dan ook geen enkele moeite met de goedkeuring”.

Veel zelfwerkzaamheid
En Frans van de Branden vertegenwoordigde de groep hardwerkende vrijwilligers die door zelfwerkzaamheid er voor hebben gezorgd dat de kosten zo laag mogelijk zouden zijn. Veel graafwerk, sjouwwerk en alle voorbereidende werkzaamheden zijn in eigen beheer gerealiseerd. “Dit is een voorbeeld voor andere verenigingen in onze gemeente. Zo zouden ze allemaal moeten opereren. Op deze wijze kunnen we samen veel realiseren”, zo stelde wethouder Zijlmans.

foto's: Peter Vermeulen©Steenbergse Courant / KijkopSteenbergen.nl