Dinteloorders strijden voor behoud bushalte “Het is een vergissing die rechtgezet moet worden”

DINTELOORD – Ze zijn boos en teleurgesteld, maar zeker ook strijdbaar. Een groep Dinteloorders heeft een handtekeningenactie opgezet in een poging de bushalte Zuideinde te behouden. De provincie en busmaatschappij Arriva willen vanaf 2021 de halte in het centrum van het dorp opheffen om sneller en efficiënter te gaan rijden. Dat zou betekenen dat inwoners eerst naar de rand van het dorp moeten om op de bus te kunnen stappen naar omliggende plaatsen als Bergen op Zoom en Rotterdam. Onaanvaardbaar, volgens de actiegroep. “Als het moet keten ik me aan het bushokje vast”, zegt inwoonster Karin Lindhout.

De boosheid zit ‘m vooral in het gevoel dat een bestuurder een besluit neemt zonder echt te beseffen welke gevolgen dit heeft voor mensen. Voor inwoners die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, veelal senioren en scholieren, zal het verplaatsen veel impact hebben. “Ouderen kunnen niet met hun rollator de hele Steenbergseweg aflopen in weer en wind. De buurtbus die heen en weer moet gaan rijden is geen volwaardige vervanging. Die is afhankelijk van vrijwilligers en bovendien vanwege corona uit de roulatie. We vrezen voor onveilige situaties in de avond bij de nieuwe halte bij de rotonde. En personeel van het zorgcentrum Nieuwe Haven stapt hier op de laatste bus na een late dienst; wat moeten die straks doen?”

“Huilende mensen aan de telefoon”

Een vertegenwoordiging van de actiegroep, Karin Lindhout, René Visser en Cora Stolk, heeft een lange lijst met bezwaren tegen het besluit, en ziet eigenlijk geen enkel voordeel. “De tijdswinst die ze maken door het dorp niet in te rijden, is maar twee minuten. Als ze daarna achter een tractor zitten is die winst alweer weg. Bovendien horen wij van bewoners van de Steenbergseweg dat ze helemaal niet tegen die bus zijn. Het gaat om het vracht- en landbouwverkeer waar ze last van hebben”, zegt René Visser.

Cora Stolk vertegenwoordigt de dorpsraad en vertelt dat ze al huilende mensen aan de telefoon heeft gehad. “We zijn hier erg van geschrokken en hebben handtekeningenlijsten in de winkels neergelegd en op de site www.petities.nl kunnen mensen ook tekenen. Alles bij elkaar komen we al aan bijna 1000 handtekeningen.”

“Verwachten geen hulp meer van gemeente Steenbergen”

Het groepje wil de lijst eigenhandig overhandigen op het Provinciehuis in Den Bosch in de hoop het tij nog te kunnen keren, al snappen ze dat de kans klein is. Van de gemeente Steenbergen verwachten ze niks meer. “De gemeenteraadsleden hebben met een motie laten zien dat ze het belangrijk vinden dat de halte blijft. Vervolgens zegt wethouder Wilma Baartmans dat ze wel een poging gaat doen bij de Provincie, maar dat ze er eigenlijk geen heil meer in ziet. Respectloos vind ik dat. En het absurde is dat de nieuwe bushalte de gemeente 125.000 euro gaat kosten. Dus we draaien als gemeenschap ook nog op voor de kosten van iets wat we helemaal niet willen”, aldus Karin Lindhout.

Wethouder: “Kan alleen schade beperken”

De wethouder heeft in een reactie tijdens de laatste vergadering van de raad aangegeven dat zij maar zeer beperkt invloed heeft op dit provinciale beleid en dat bushaltes in de kernen van dorpen langzamerhand gaan verdwijnen. “Die halte krijgen we niet meer terug, het is nu een kwestie van de schade beperken”, zo stelde ze.

Daar willen de vrijwilligers van de actiegroep voorlopig niet aan denken. Ze gaan deze ochtend nog een stapel flyers uitprinten om als het moet heel Dinteloord op de been te krijgen.

[ Door Nicole van de Donk ]

Foto: Bezorgde Dinteloorders Karin Lindhout, Cora Stolk en René Visser proberen zoveel mogelijk handtekeningen op te halen in een laatste poging de bushalte Zuideinde te behouden.
Foto’s : Nicole van de Donk © Steenbergse Courant