Dinteloorders brainstormen over toekomst van Havenkom

DINTELOORD – De gemeenteraad hield donderdagavond een beeldvormende vergadering over de toekomst van de havenkom in Dinteloord. Ruim vijftig belangstellenden – inwoners, ondernemers en andere betrokkenen – bezochten de bijeenkomst die in het Hervormd Centrum werd gehouden.

,,De vergadering was een vervolg op de bijeenkomst die in december 2013 door de Dorpsraad was georganiseerd. Toen hebben we de knelpunten geïnventariseerd. Aangezien de gemeente op dat moment geen geld beschikbaar had, hebben de bewoners zelf actie ondernomen om de leefbaarheid van de havenkom te vergroten. Ze hebben onder meer bloembakken geplaatst en vlaggen opgehangen,’’ zo vertelde Cora Stolk van de Dorpsraad.

Opknappen

Volgens wethouder Zijlmans is de situatie nu anders. ,,De gemeente heeft gelden beschikbaar gesteld voor het uitbaggeren van het havenkanaal en het opknappen van de beschoeiing. Wij willen graag van de bewoners weten wat zij nog meer veranderd willen hebben en staan open voor alle ideeën. De voorstellen zullen worden getoetst op technische haalbaarheid en betaalbaarheid.’’

Kansen en bedreigingen

Tijdens de vergadering werkten de aanwezigen in groepjes samen om een strategie te bepalen voor de herstructurering van het havengebied. Eerst voerden zij een zogeheten SWOT-analyse uit. Bij een dergelijke analyse worden de sterke en zwakke punten van de bestaande situatie benoemd. Vervolgens worden de kansen en bedreigingen geanalyseerd. Op basis van de resultaten ontwikkelden de betrokkenen een strategie ten aanzien van de haven, het havenkanaal en het achterland. Vervolgens werden oplossingen bedacht voor eventuele problemen.

Eenduidige visie

Aan het eind van de avond presenteerden de groepjes hun strategieën. De bewoners bleken leefbaarheid, recreatie, en authenticiteit erg belangrijk te vinden. Wethouder Zijlmans beloofde de bewoners om de voorstellen nader te bestuderen en ze samen te voegen tot een eenduidige visie.