Dinteloorder pleit voor huisvesting migranten bij het AFC

DINTELOORD – Oud-VVD-raadslid Arie van den Berg stuurde een reactie op de plannen van Flex Employment naar gemeente Steenbergen en de pers. Hierin stelt hij tegen de beoogde locatie aan de Noordlangeweg te zijn en noemt de Dinteloorder als alternatieve locatie een plek op of tegen het AFC-terrein.

Van den Berg geeft aan waarom hij de locatie aan de Noordlangeweg ongeschikt vindt. Hij doet dit na een opsomming beweegredenen die gemeente Steenbergen volgens hem heeft om mee te werken aan de plannen van Flex Employment. Hierbij vormt het bieden van fatsoenlijke en overzichtelijke huisvesting voor arbeidsmigranten die tijdelijk in de gemeente komen wonen de kern.

Zichtlocatie

“Ik vind het beoogde perceel volstrekt ongeschikt. Het betreft een zichtlocatie in de hoogste categorie, waarlangs vrijwel iedere bewoner van de kern Dinteloord zich veelvuldig begeeft. De woon- en leefomgeving van alle Dinteloorders zal bij een eventuele bouw van zoveel woningen voor arbeidsmigranten op deze locatie drastisch veranderen. Een goede en acceptabele inpassing op deze locatie is niet mogelijk. Overlast en gebrek aan controle en handhaving wordt niet minder wanneer er sprake is van centrale huisvesting”. Verder stelt hij: “de ontsluiting op die locatie is ongeschikt, waardoor gevaarlijke verkeerssituaties op de loer liggen”.

‘Uitbreiding verwacht’

Volgens Arie van den Berg is bekend dat de hoeveelheid arbeidsmigranten de komende jaren fors zal toenemen. Hij wijst erop dat toekomstige uitbreiding op het perceel naast de beoogde locatie niet ondenkbeeldig is.
“Bij 250 arbeidsmigranten ontstaat al een ongewenste woonkern in de vorm van een puist. Bij een uitbreiding gaat het op een centrale arbeidsmigrantenwijk lijken. Dit is zeer ongewenst”, aldus de Dinteloorder.
Hij stelt als alternatieve locatie een plek op het AFC-terrein of aan de rand ervan voor. “Het college en/of initiatiefnemers moeten in ieder geval uitkijken naar een locatie waar het huisvesten van 250 arbeidsmigranten minder of geheel niet uit de toon valt in de omgeving of ze moeten zoeken naar spreiding over meerdere geschikte locaties in de gemeente Steenbergen”.