Dinteloorder Arie van den Berg: “Genoeg is Genoeg”

DINTELOORD – Dinteloorder Arie van den Berg heeft een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning die het opschalen van de windturbines aan de Karlolinadijk mogelijk zou maken. Het plan is om hier vier enorme tribunes te plaatsen met een tiphoogte van 234 meter die in de plaats komen van de huidige molens die 70 meter hoog zijn. “Het college speelt dit nu via de gemeenteraad want het mag geen voorstellen doen die of besluiten nemen die in strijd zijn met de wet. De gemeenteraad mag dit – raar maar waar – wel”, zo stelt Van den Berg. Hij tekent bezwaar aan.

Arie van den Berg stelt in zijn zienswijze aan het college dat het plan in strijd is met het bestemmingsplan, dat de windmolens aanzienlijk hoger worden dan de huidige en dichter bij het dorp komen te staan en da er aanzienlijk meer hinder voor de omwonenden en de omgeving zal zijn, onder andere door de voorgeschreven verlichting.

‘Zelfs geen enkel gebouw in Nederland is zo hoog’

In een reactie aan Steenbergse Courant stelt het voormalige gemeenteraadslid – Arie van den Berg heeft deze functie zo’n 20 jaar lang vervuld – dat er nu ‘vier mastodonten’ worden geplaatst met extreme hoogte.

“De Petrus en Pauluskerk bijvoorbeeld is 65 meter hoog. Er komen nu turbines met een hoogte van 234 meter. Er is in Nederland tot nu toe geen enkele molen met zo’n hoogte, er is zelfs geen gebouw van die hoogte. Dit is buiten proportie en ook niet nodig. Als er drie molens worden geplaatst met dezelfde hoogte als bij het AFC – dat is 108 meter – dan kan in de energiebehoefte worden voorzien. Daar zou ik nog wel mee kunnen leven. Nu worden er onder het mom van een voordeel voor de gemeenschap – de zogenaamde dorpsmolen – vier turbines gezet met een dubbele hoogte. Neem daarbij het gegeven dat als Dinteloord in de toekomst zou willen uitbreiden, dat dit alleen in die richting kan, dan is het toch duidelijk dat dit een foute stap is”.

'Verkapt dreigement'

In zijn zienswijze benoemt Arie van den Berg dit. Daarnaast stelt de Dinteloorder dat er een verkapt dreigement wordt geuit. “Ook wordt meerdere keren melding gemaakt van de noodzakelijke spoed tot het nemen van het besluit. Na begin oktober wordt de toekenning door de overheid van een forse subsidie voor de onderhavige windturbines op zijn minst onzeker. Tegelijkertijd wordt vermeld, dat bij het niet halen van de bewuste datum in oktober de te bouwen molens zonder enige twijfel in de hoogst mogelijke vorm zullen worden uitgevoerd”.

‘Genoeg is genoeg’

Van den Berg stelt dat de burgers ervan uit mogen gaan dat het bestuur van hun gemeente oog en oor heeft en houdt voor hun belangen. Dat is niet het geval zo vindt hij. “Dinteloord wordt nu al omgeven door ongeveer 70 goed zichtbare windmolens. Is het dan vreemd dat de burgers op een gegeven moment zeggen: Genoeg is genoeg?”.

Raad van State

Arie van den Berg zegt desgevraagd dat hij nu eerst de beslissing van de gemeenteraad afwacht, die in september duidelijk wordt. Wanneer die negatief uitpakt is de gang naar de Raad van State mogelijk. “Er zijn hier veel meer bewoners die een dergelijke stap overwegen”.

Foto: Arie van den Berg wijst op de huidige windmolens die achter de bomen verscholen vanuit zijn tuin nauwelijks zichtbaar zijn. Die zijn 70 meter. “Met een tiphoogte van 108 meter – zoals de turbines bij het AFC – zou ik nog wel kunnen leven. Maar 234 meter is buiten proportie”.

Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Ansichtkaart: Een bevriende relatie van Arie van den Berg toont met een ansichtkaart aan dat Dinteloord wel erg veel molens in de omgeving heeft. “Groeten uit Molenoord”.