“Dinteloord benadeeld met hoeveelheid zonneparken”

DINTELOORD – Ze voelen zich opnieuw het afvoerputje van de gemeente: de Vereniging Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord (VWBLD) protesteert tegen de Visie energie en ruimte zoals de gemeente die heeft opgesteld. In de plannen, die nog door de raad moeten worden goedgekeurd, staat o.a. de locatie Noordlangeweg genoemd als plek voor zonneweides. Het gaat dan om percelen bij de entree van Dinteloord, nabij de rotonde met de Suikerpee. “Er zijn al vele tientallen windmolens aan de horizon zichtbaar en wij moeten als dorpsbewoners dan ook nog eens uitkijken op zonnepanelen. Genoeg is genoeg”, zegt Leon Aanraad, voorzitter van de VWBLD. 

Wethouder Wilma Baartmans wil meteen de angel uit deze kwestie trekken door te benadrukken dat nog geen enkele locatie uit de plannen vaststaat. “Dus ook niet de percelen aan de Noordlangeweg, al had ik de bezwaren tegen deze specifieke locatie wel verwacht. Er kunnen locaties van die lijst af of bijkomen. Op basis van keuzecriteria zijn een aantal zonneveld locaties geselecteerd waarvan de haalbaarheid wordt onderzocht.”

“Ga voor project Nieuw-Vossemeer”

Volgens de gemeente is het belangrijkste uitgangspunt dat goede landbouwgrond behouden blijft. In een eerdere reactie gaf wethouder Baartmans aan dat om die reden het zonne-energieproject aan de rand van Nieuw-Vossemeer, De Eendracht, niet direct in aanmerking komt. Voor Leon Aanraad is dat onbegrijpelijk. “Daar is een initiatiefnemer met plannen en het merendeel van de inwoners ziet het zitten. Ga daar dan voor in plaats van een gebied aan te wijzen waarover vooraf helemaal niet is gecommuniceerd met de bevolking. Bovendien is bijna alles in Dinteloord kleigrond, dus die vlieger gaat niet op.”

Op 23 januari beeldvormende vergadering en informatiemarkt

Maar volgens Wilma Baartmans is het eerst afwachten totdat de visie verder behandeld is in de raad. Begin december gaven raadsleden aan dat ze eerst met inwoners en initiatiefnemers willen praten over het onderwerp. De doelstelling om Steenbergen in 2040 energieneutraal te krijgen vereist natuurlijk de nodige inzet van diverse partijen. Op donderdag 23 januari aanstaande is er daarom een beeldvormende vergadering op het gemeentehuis. Op die avond zal er eerst een presentatie worden gehouden over de opgave voor de gemeente Steenbergen als het gaat om energietransitie, en daarna is er een informatiemarkt waar deskundigen en organisaties aanwezig zullen zijn om vragen te beantwoorden. Ook diverse initiatiefnemers zullen hun project presenteren. 

“Opzet van de avond verkeerd”

Deze opzet is bij de leden van VWBLD in het verkeerde keelgat geschoten. “Die initiatiefnemers hebben niet als streven om het voor de leef- en woonomgeving zo aantrekkelijk mogelijk te houden, maar om een zo groot mogelijk graantje mee te pikken. Het was veel beter geweest om een echte beeldvormende vergadering te organiseren waar er interactie kan plaatsvinden, in plaats van dit eenzijdig verkeer”, aldus Aanraad.

Danker Kouwen (VP): juist wel discussie voeren over locaties

Raadslid Danker Kouwen, namens de Volkspartij initiatiefnemer van deze avond, bestrijdt dit ten zeerste. “Het is juist de bedoeling dat we met elkaar in gesprek kunnen gaan over de locaties in de gemeente waar het meeste draagvlak voor is om zonneparken te vestigen. In deze opzet krijgen raadsleden de kans om wat langer te praten met inwoners en initiatiefnemers van projecten, terwijl dat bij een ‘klassieke’ beeldvormende vergadering juist niet gaat. We willen nog zaken aanpassen in die visie, anders waren we er wel meteen akkoord mee gegaan.”

De gemeente laat weten dat iedereen van harte welkom is op de beeldvormende vergadering op 23 januari. De avond begint om 19:30 en duurt tot ongeveer 21:30 uur.