Digipunt biedt ondersteuning bij online aanvragen

STEENBERGEN – Wie ondersteuning kan gebruiken bij het opvragen, invullen en versturen van online formulieren van bijvoorbeeld overheidsinstellingen kan zich wenden tot het zogeheten DigiPunt Steenbergen. Dat is gevestigd aan de Fabrieksdijk 6 en bereikbaar voor een afspraak via telefoonnummer 06 36 132 773.

Aan het Digipunt zijn ervaren vrijwilligers verbonden die meedenken bij een probleem of advies geven op zaken die online geregeld moeten worden. Zo kunnen inwoners bij het Digipunt terecht voor het inschrijven bij de woningstichting, het doorgeven van zaken die in verband staan met een uitkering bij UWV of ISD. Maar ook voor het aanvragen van een DigiD, het aanvragen of wijzigen van gegevens zorgtoeslag of huurtoeslag en voor het up- en downloaden van declaratieformulieren van de ziekenkostenvereniging. Verder voor tal van algemene vragen op digitaal gebied. De ondersteuning is gratis.