Deuren Manderssluis teruggeplaatst

DINTELOORD – Bij zonsopgang is Waterschap Brabantse Delta vandaag begonnen met het terugplaatsen van sluisdeuren in de Manderssluis bij Dinteloord. De sluisdeuren hebben een renovatie ondergaan, om ze te prepareren voor hun nieuwe taak.

,,De wateroverlast van 1993 en 1995 heeft duidelijk gemaakt dat de dreiging niet alleen van de zee komt. Ook langs de grote rivieren, zoals de Maas, de Waal en de Rijn, kan hoogwater optreden. In situaties waarbij extreem weer, gesloten Deltawerken én een hoge waterstand samenvallen, is het belangrijk om het overtollige water op te kunnen vangen. Het Volkerak-Zoommeer is de aangewezen plaats om dit water op te vangen,’’ zegt Huub Hieltjes, bestuurslid van Waterschap Brabantse Delta. ,,In tijden van nood kan het Volkerak-Zoommeer 200 miljoen kubieke meter extra water bergen. Daarmee kan het waterpeil van het Hollandsch Diep met zeker een halve meter verlaagd worden.’’

Het plaatsen van de sluisdeuren was zeker geen sinecure. Op een ponton werden twee houten deuren – dertien ton per stuk – naar de sluis gevaren. Met een kraan werden de deuren vervolgens omhoog getakeld. Daarna volgde het moeilijkste onderdeel. De deuren moesten door middel van een stalen pen aan de sluis zelf bevestigd worden. Vanaf 1 januari 2016 kan de waterberging Volkerak-Zoommeer worden ingezet en dan zal de Manderssluis ook worden gebruikt.