Detailhandel bij de Nieuwe Villa ter discussie

STEENBERGEN – Terwijl de verkoop van de appartementen afgelopen weekeinde voortvarend van start is gegaan, staat de bouw van de Nieuwe Villa nog volop ter discussie in de gemeenteraad. Omwonenden vrezen grote parkeerproblemen en verlies van privacy. Retail Platform Steenbergen vindt het onverteerbaar dat er onder de nieuw te realiseren woningen winkels mogen komen.

Burgemeester en wethouders willen dit echter wel toestaan, over de bestemmingsplanwijziging die hiervoor nodig is, moet de gemeenteraad eind deze maand officieel een besluit nemen. Hoe dat gaat uitpakken is zeer de vraag, zo viel op te maken uit de beraadslagingen in de oordeelsvormende vergadering over dit heikele onderwerp.

De politieke partijen zien zich namelijk voor een enorm dilemma geplaatst. Enerzijds willen zij de met de Buuron Groep gemaakte afspraken graag respecteren. De eigenaren van de monumentale villa op de hoek van de Westdam met de Lindenburghlaan voelen zich bovendien al meer dan tien jaar aan het lijntje gehouden.

Anderzijds tonen de fracties ook begrip voor de middenstand, die bang is voor nog meer leegstand in het bestaande koopcentrum, als reguliere detailhandel wordt toegestaan op deze locatie buiten het assenkruis. Dat zou volgens RPS-voorzitter Kees de Bruin zelfs een regelrechte ramp zijn.

Volgens wethouder Petra Lepolder kan de vestiging van winkels bij de villa juist als trekker dienen voor het huidige winkelhart. Zij verwacht dat de ontwikkeling voor een belangrijke schakel gaat zorgen tussen de jachthaven en de binnenstad.

Volgens de Buuron Groep zijn er van de 18 geplande appartementen al zes verkocht en zijn er acht opties genomen. Ook heeft zich al een lokale ondernemer gemeld voor één van de twee commerciële ruimtes van 500 vierkante meter, aldus Buuron.

Meer hierover kunt u vandaag lezen in de Steenbergse Courant