Deelname aan Steenbergse Dodenherdenking gevraagd

“Veteranen moeten boodschap van herdenken doorgeven”

STEENBERGEN –Luitenant-kolonel b.d. Attie Pot roept veteranen in de gemeente Steenbergen op om zich te melden voor deelname aan de Dodenherdenking in Steenbergen op 4 mei aanstaande. “Als veteraan vind ik dat we elke mogelijkheid aan moeten grijpen om te laten zien dat herdenken belangrijk is,” aldus de Nieuw-Vossemeerder, zelf ook veteraan. “Het is een moment waarop we de gevallenen gedenken maar vooral een moment waarop we overdenken wat er in de huidige tijd gebeurt en hoe we ons daartegen kunnen wapenen. Het is eigenlijk een heel stil verzet.”

“In Steenbergen is er gelukkig veel aandacht voor het herdenken,” constateert Pot. “Drie scholen hebben monumenten geadopteerd, de Werkgroep Bevrijdingsmonument Welberg is zeer actief, er is een clubje dat zich bezighoudt met Gibson en Warwick. Het gebeurt dus vooral veel in groepjes. We moeten proberen daarin eenheid te vinden en er op een vernieuwende wijze vorm aan te geven. Dat kost moeite. Daarnaast mis ik nu nog veteranen om de boodschap door te geven. Ik ben van mening dat we elkaar waardevol kunnen versterken door bij elkaars herdenkingen te zijn.”

Brug slaan

Attie Pot, heeft zich aangesloten bij de werkgroep Bevrijdingsmonument Welberg en is regio-coördinator van het Veteraneninstituut. Vanuit die hoedanigheid is hij regelmatig op scholen te vinden in het kader van het lesprogramma ‘Veteraan in de Klas’.

De Vosmeerder maakt zich sterk om  een brug te slaan tussen de militaire veteranen en het herdenken van de WO II-slachtoffers in de gemeente Steenbergen. Daarom roept hij alle actief dienende en post-actieve veteranen uit onze regio op om bij de Steenbergse herdenking aanwezig te zijn. Veteranen die belangstelling hebben, kunnen zich bij hem melden via e-mail: ajm.pot@home.nl of telefonisch via (0167) 850352.

Wie is veteraan?

Een veteraan is iemand die als (gewezen) militair met de Nederlandse nationaliteit het Koninkrijk heeft  gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inclusief vredesmissies in internationaal verband. Met nadruk wordt hierbij inbegrepen het personeel van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en het vaar plichtig koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog. Deze mensen zijn bekend bij het Veteraneninstituut waar controle plaatsvindt.

Veteranendag

In juni organiseert de gemeente Steenbergen voor het eerst een eigen Veteranendag. Honderddertig veteranen uit de hele gemeente zijn hiervoor aangeschreven waarvan tachtig zich reeds hebben aangemeld.

De eerste keer neemt de gemeente Steenbergen de organisatie voor haar rekening, vervolgens is het de bedoeling om dit over te laten aan direct betrokkenen, waarbij de gemeente wel een locatie en budget beschikbaar stelt.

Burgemeester en wethouders vinden dat een lokale Veteranendag uitstekend past binnen het streven om meer aandacht te besteden aan de ‘recente’ geschiedenis, de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder de Slag om de Schelde.