Deel van bomen rond De Vaert en voormalig sportveld gaat voor de bijl

WELBERG – Gemeente Steenbergen is woensdag begonnen met het kappen van een deel van de bomen rond gemeenschapshuis De Vaert en het voormalige voetbalveld van Sc Welberg. Bij de werkzaamheden wordt een explosieven opsporingsbedrijf betrokken dat moet zien te ontdekken of er explosieven tussen de boomwortels zitten. Omdat de kap tijdens het broedseizoen plaatsvindt wordt ook een ecoloog ingeschakeld die moet zien of de te kappen bomen nest vrij zijn.

De mogelijke explosieven zijn tijdens oorlogshandelingen in de Tweede Wereldoorlog in het gebied terecht gekomen. Het explosieven opsporingsbedrijf zorgt ervoor dat de wortelgestellen worden onderzocht en mochten zich er explosieven bevinden dan wordt een tijdelijke voorziening geplaatst. Vervolgens worden de explosieven dan veilig vernietigd.

Het verwijderen van de bomen gebeurt in twee fasen. Tussen 17 en 19 april vindt de kap plaats, vanaf 23 april worden de wortels verwijderd.

Vliegroute vleermuizen

Verder blijkt uit een natuuronderzoek dat een belangrijke vliegroute voor vleermuizen langs de te kappen bomen loopt. De bomen worden daarom niet allemaal tegelijk gekapt. In de groenzone langs de begraafplaats worden nieuwe bomen gepland. Deze moeten dan als alternatieve vliegroute voor de vleermuizen dienen, zo is het idee. In dit najaar worden zijn de resterende bomen aan de beurt.

Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant / KijkopSteenbergen.nl